HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Uklonite zaglavljeni papir iz područja gornjeg poklopca

background image

Uklonite zaglavljeni papir iz područja gornjeg poklopca

SAVET:

Da biste videli animaciju ovog postupka, posetite sledeću Web lokaciju:

www.hp.com/go/

ljp3010-jams-top

.

1.

Pritisnite dugme za otvaranje gornjeg poklopca i otvorite ga.

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2.

Uklonite kertridž za štampanje.

2

3

3.

Uklonite sav zaglavljeni papir.

SRWW

Zaglavljeni papir 169

background image

4.

Vratite kertridž za štampanje.

2

1

3

5.

Zatvorite gornji poklopac.

2

1

3

2

1

3

170 Poglavlje 10 Rešavanje problema

SRWW