HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Garancija za popravke od strane korisnika

background image

Garancija za popravke od strane korisnika

Proizvodi kompanije HP dizajnirani su tako da sadrže veliki broj delova koje korisnik može sam da
popravi (Customer Self Repair, CSR delovi) kako bi se skratilo vreme servisiranja i omogućila veća
fleksibilnost pri zameni neispravnih delova. Ako u toku perioda dijagnostikovanja kompanija HP zaključi
da se popravka može obaviti korišćenjem CSR dela, kompanija HP će taj deo poslati direktno vama
kako biste obavili zamenu. Postoje dve kategorije CSR delova: 1) Delovi za koje je popravka od strane
korisnika obavezna. Ako želite da vam kompanija HP zameni te delove, za ovu uslugu biće vam
naplaćeni troškovi putovanja i rada. 2) Delovi za koje je popravka od strane korisnika opcionalna. Ovi
delovi su takođe namenjeni za popravke od strane korisnika. Ako ipak želite da vam kompanija HP
zameni te delove, ova usluga vam neće biti naplaćena ako je pokrivena garancijom uređaja.

U zavisnosti od dostupnosti i geografskih uslova, CSR delovi će vam biti poslati tako da budu isporučeni
sledećeg radnog dana. Ako geografski uslovi to dozvoljavaju, možda je dostupna i isporuka istog dana
ili u roku od četiri sata, ali po dodatnoj ceni. Ako vam je potrebna pomoć, možete pozvati HP centar za
tehničku pomoć, kako bi vam tehničko lice pomoglo preko telefona. U materijalima koji se šalju uz
rezervni CSR deo navedeno je da li je potrebno da neispravan deo vratite kompaniji HP. Ako se
neispravan deo vraća kompaniji HP, neispravni deo morate poslati kompaniji HP u određenom
vremenskom roku, najčešće u roku od pet (5) radnih dana. Neispravan deo mora se vratiti u
isporučenom materijalu za pakovanje, zajedno sa svom dokumentacijom. Ako neispravan deo ne vratite
kompaniji HP, izlažete se riziku da vam kompanija HP naplati zamenu dela. U slučaju popravke od
strane korisnika, kompanija HP plaća sve troškove slanja i vraćanja neispravnog dela, a određuje i koja
će se kurirska/transportna služba koristiti.

210 Dodatak B Servisiranje i podrška

SRWW