HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Korisnička podrška

background image

Korisnička podrška

Dobijte podršku preko telefona besplatno u toku garantnog
perioda za vašu zemlju/region

Prethodno pripremite ime proizvoda, serijski broj, datum
kupovine i opis problema.

Brojevi telefona po zemljama/regionima nalaze se na letku koji
ste dobili u kutiji uređaja, kao i na adresi

www.hp.com/

support/

.

Dobijte 24-časovnu podršku preko Interneta

www.hp.com/support/ljp3010series

Dobijte podršku za proizvode koji se koriste sa Macintosh
računarom

www.hp.com/go/macosx

Preuzmite softverske alatke, upravljačke programe i
informacije u elektronskom obliku

www.hp.com/go/ljp3010series_software

Poručite dodatne HP usluge ili ugovore o održavanju

www.hp.com/go/carepack

SRWW

Korisnička podrška 211