HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Ponovno pakovanje proizvoda

background image

Ponovno pakovanje proizvoda

Ako HP služba za pomoć klijentima zaključi da je vaš proizvod potrebno vratiti kompaniji HP radi
opravke, pratite sledeće korake za ponovno pakovanje proizvoda pre transporta.

OPREZ:

Kupac odgovara za oštećenja pri transportu koja nastanu kao posledica neodgovarajućeg

pakovanja.

1.

Uklonite i sačuvajte sve DIMM module koje ste kupili i postavili u uređaj.

OPREZ:

Statički elektricitet može oštetiti elektronske delove. Dok rukujete DIMM modulom,

nosite antistatičku narukvicu ili često dodirujte površinu antistatičkog pakovanja DIMM modula, a
zatim dodirnite otkrivene metalne delove uređaja. Da biste uklonili DIMM module, pogledajte

Instaliranje memorije na stranici 127

.

2.

Uklonite i sačuvajte staru kasetu s tonerom

OPREZ:

Izuzetno je važno da se pre slanja proizvoda ukloni kertridž za štampanje. Ako kertridž

za štampanje ostane u uređaju za vreme transporta, može doći do curenja tonera po motoru
uređaja i ostalim delovima.

Da biste sprečili oštećenje kaseta s tonerom, nemojte da dodirujete valjak koji se na njima nalazi
i skladištite ih u originalnom pakovanju ili tako da ne budu izložene svetlu.

3.

Uklonite i sačuvajte kabl za napajanje, kabl za povezivanje i opcionu dodatnu opremu poput EIO
kartice.

4.

Ako je moguće, uz uređaj pošaljite primere štampe i 50 do 100 listova papira ili drugih medijuma
koji nisu dobro odštampani.

5.

U SAD, pozovite HP službu za pomoć klijentima i zatražite materijal za pakovanje. U ostalim
oblastima, ako je moguće, koristite pakovanje u kome ste dobili proizvod. Hewlett-Packard
preporučuje da osigurate opremu koja se šalje.

212 Dodatak B Servisiranje i podrška

SRWW