HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Režimi instalacije UPD upravljačkog programa

background image

Režimi instalacije UPD upravljačkog programa

Tradicionalni režim

Koristite ovaj režim ako upravljački program instalirate sa CD-a na jednom
računaru.

Kada se instalira sa CD-a koji se isporučuje uz uređaj, UPD funkcioniše kao
standardni upravljački program štampača. Funkcioniše sa određenim
uređajem.

Ako koristite ovaj režim, morate posebno instalirati UPD na svakom računaru
i na svakom uređaju.

Dinamički režim

Da biste koristili ovaj režim, preuzmite UPD sa Interneta. Posetite

www.hp.com/

go/upd

.

U dinamičnom režimu možete instalirati upravljački program uređaja, tako da
možete štampati u HP uređajima na svim lokacijama.

Koristite ovaj režim ako instalirate UPD za radnu grupu.

46

Poglavlje 3 Softver za Windows

SRWW

background image

Izaberite odgovarajući upravljački program za operativni

sistem Windows

Upravljački programi štampača obezbeđuju pristup funkcijama uređaja i omogućavaju da računar
komunicira sa uređajem (koristeći jezik štampača). Za dodatni softver i jezike, pogledajte uputstva za
instalaciju i datoteke „Pročitaj me“ sa CD-a uređaja.

Opis upravljačkog programa HP PCL 6

Nalazi se na CD uređaja i na lokaciji

www.hp.com/go/ljp3010series_software

Obezbeđuje se kao podrazumevani upravljački program

Preporučuje se za štampanje u svim Windows okruženjima

Obezbeđuje najbolju brzinu, kvalitet štampanja i podršku funkcijama uređaja za većinu korisnika

Razvijen tako da se uklapa u Windows Graphic Device Interface (GDI) za najveće brzine u
Windows okruženjima

Možda nije u potpunosti kompatibilan sa softverom nezavisnih proizvođača i prilagođenim
softverom koji se zasniva na PCL 5

Opis upravljačkog programa HP UPD PS

Nalazi se na CD uređaja i na lokaciji

www.hp.com/go/ljp3010series_software

Preporučuje se za štampanje sa Adobe

®

softverom ili sa drugim softverom za zahtevnu grafiku

Podržava štampanje sa potrebama za postcript emulacijom i sa postscript flash fontovima

Opis upravljačkog programa HP UPD PCL 5

Instalira se pomoću čarobnjaka Add Printer (Dodaj štampač)

Preporučuje se za opšte kancelarijsko štampanje u Windows okruženjima

Kompatibilan sa prethodnim PCL verzijama i starijim HP LaserJet proizvodima

Najbolji izbor za štampanje iz programa drugih proizvođača i prilagođenih programa

Najbolji izbor pri radu u mešanim okruženjima koja zahtevaju da se proizvod postavi na PCL 5
(UNIX, Linux, centralni računar)

Razvijen za korišćenje u korporativnom Windows okruženju kao jedinstven upravljački program
koji podržava više modela štampača

Dobar izbor za štampanje na različitim modelima štampača sa prenosnog računara sa operativnim
sistemom Windows

SRWW