HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - HP Easy Printer Care

background image

HP Easy Printer Care

HP Easy Printer Care je program koji možete da koristite za sledeće zadatke:

Proveravanje statusa uređaja

Proveravanje statusa potrošnog materijala i korišćenje Web lokacije HP SureSupply za kupovinu
potrošnog materijala na mreži.

Podešavanje obaveštenja

Pristup izveštajima o korišćenju uređaja

Pristup dokumentaciji uređaja

Pristup alatima za rešavanje problema i održavanje

Koristite HP Proactive Support za redovno skeniranje štampača i sprečavanje potencijalnih
problema. HP Proactive Support ima mogućnost ažuriranja softvera, firmvera i upravljačkih
programa za HP štampač.

Programu HP Easy Printer Care možete da pristupite kada je uređaj direktno povezan sa računarom ili
kada je umrežen.

SRWW

Podržani pomoćni programi za Windows

51

background image

Podržani operativni sistemi

Microsoft

®

Windows 2000, servisni paket 4

Microsoft Windows XP, servisni paket 2 (32-bitni i 64-
bitni)

Microsoft Windows Server 2003, servisni paket 1 (32-bitni
i 64-bitni)

Microsoft Windows Server 2008 (32-bitni i 64-bitni)

Microsoft Windows Vista™ (32-bitni i 64-bitni)

Podržani Web pregledači

Microsoft Internet Explorer 6.0 ili 7.0

Da biste preuzeli program HP Easy Printer Care, idite na

www.hp.com/go/easyprintercare

. Na ovoj Web

lokaciji nalaze se i ažurirane informacije o podržanim Web pregledačima, kao i lista proizvoda kompanije
HP koji podržavaju softver HP Easy Printer Care.

Za više informacija o korišćenju softvera HP Easy Printer Care pogledajte

Otvaranje softvera HP Easy

Printer Care na stranici 110

.

52

Poglavlje 3 Softver za Windows

SRWW