HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - HP Web Jetadmin

background image

HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin je jednostavna alatka za štampanje i periferni softver za rad sa slikama koji optimizuje
korišćenje uređaja, kontroliše potrošnju boje, obezbeđuje uređaje i unapređuje upravljanje tako što
omogućava udaljenu konfiguraciju, proaktivno nadgledanje, rešavanje problema bezbednosti i
izveštavanje o uređajima za štampanje i obradu slike.

Za preuzimanje poslednje verzije programa HP Web Jetadmin i najnovije liste podržanih sistema glavnih
računara, posetite

www.hp.com/go/webjetadmin

.

Kada je instaliran na glavnom serveru, Windows klijent može da pristupi programu HP Web Jetadmin
pomoću podržanog Web pregledača (kao što je Microsoft® Internet Explorer) kretanjem ka glavnom
računaru sa programom HP Web Jetadmin.