HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Ugrađeni Web server

background image

Ugrađeni Web server

Štampač je opremljen ugrađenim Web serverom, koji obezbeđuje pristup informacijama o uređaju i
aktivnostima na mreži. Ove informacije se pojavljuju u Web pregledaču, kao što je Microsoft Internet
Explorer, Netscape Navigator, Apple Safari ili Firefox.

Ugrađeni Web server se nalazi na uređaju. Ne učitava se na mrežni server.

Ugrađeni Web server obezbeđuje interfejs za uređaj koji može da koristi svako ko ima računar povezan
na mrežu i standardni Web pregledač. Na ugrađenom Web serveru nije instaliran ni jedan specijalan
softver, ali morate da imate podržan Web pregledač na računaru. Da biste dobili pristup ugrađenom
Web serveru, unesite IP adresu uređaja u polje za adresu Web pregledača. (Odštampajte
konfiguracionu stranicu da biste pronašli IP adresu. Za više informacija o štampanju konfiguracione
stranice, pogledajte

Štampanje stranica sa informacijama i uputstvima na stranici 108

.)

Za potpuno objašnjenje svih funkcija i funkcionalnosti ugrađenog Web servera, pogledajte

Korišćenje

ugrađenog Web servera na stranici 113

.