HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Ažuriranje firmvera

background image

Ažuriranje firmvera

Ova uređaj ima mogućnost ažuriranja firmvera na daljinu (remote firmware update, RFU). Koristite ove
informacije da biste ažurirali firmver uređaja.