HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Ažuriranje HP Jetdirect firmvera

background image

Ažuriranje HP Jetdirect firmvera

Mrežni interfejs uređaja, HP Jetdirect, sadrži firmver koji se može ažurirati odvojeno od firmvera uređaja.
Za ovu proceduru, potrebno je da na računaru instalirate softver HP Web Jetadmin verzije 7.0 ili noviji.

SRWW

Ažuriranje firmvera 141

background image

Pogledajte odeljak

Korišćenje softvera HP Web Jetadmin na stranici 117

. Pratite sledeće korake da

biste ažurirali HP Jetdirect firmver pomoću softvera HP Web Jetadmin.

1.

Otvorite program HP Web Jetadmin.

2.

Otvorite fasciklu Device Management (Upravljanje uređajem) sa padajuće liste u panelu
Navigation (Navigacija). Dođite do fascikle Device Lists (Lista uređaja).

3.

Izaberite uređaj koji želite da ažurirate.

4.

U padajućoj listi Device Tools (Alatke za uređaj) izaberite opciju Jetdirect Firmware Update
(Ažuriranje Jetdirect firmvera)
.

5.

U odeljku Jetdirect Firmware Version (Verzija Jetdirect firmvera) naveden je broj modela
HP Jetdirect i trenutna verzija firmvera. Zabeležite ove podatke.

6.

Posetite

http://www.hp.com/go/wja_firmware

.

7.

Idite na listu HP Jetdirect oznaka modela i pronađite oznaku modela koju ste zapisali.

8.

Pogledajte postojeću verziju firmvera za taj model da biste videli da li je novija od verzije koju ste
zapisali. Ako postoji novija verzija, desnim tasterom miša kliknite na vezu ka firmveru i pratite
uputstva na Web stranici da biste preuzeli novu datoteku firmvera. Datoteku morate sačuvati u
fascikli na lokaciji <disk jedinica>:\PROGRAM FILES\HP WEB JETADMIN\DOC\PLUGINS
\HPWJA\FIRMWARE\JETDIRECT na računaru koji ima instaliran HP Web Jetadmin softver.

9.

U softveru HP Web Jetadmin vratite se na glavnu listu uređaja i ponovo izaberite digitalnog
pošiljaoca.

10.

U padajućoj listi Device Tools (Alatke za uređaj) ponovo izaberite opciju Jetdirect Firmware
Update (Ažuriranje Jetdirect firmvera)
.

11.

Na stranici HP Jetdirect firmvera navedena je nova verzija firmvera u odeljku Jetdirect Firmware
Available on HP Web Jetadmin (Jetdirect firmver je dostupan u softveru HP Web
Jetadmin)
. Kliknite na dugme Update Firmware Now (Ažuriraj firmver sada) da biste ažurirali
Jetdirect firmver.

NAPOMENA:

HP Jetdirect firmver možete ažurirati i pomoću FTP-a ili ugrađenog Web servera. Više

informacija potražite na lokaciji

http://www.hp.com/go/wja_firmware

.

142 Poglavlje 9 Upravljanje štampačem i održavanje

SRWW