HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Određivanje postojeće verzije firmvera

background image

Određivanje postojeće verzije firmvera

1.

Pritisnite dugme

Menu (Meni)

.

2.

Pritisnite strelicu nadole da biste označili meni INFORMATION (INFORMACIJE), a zatim
pritisnite dugme

OK (U redu)

.

3.

Pomoću strelice nadole označite opciju PRINT CONFIGURATION (KONFIGURACIJA
ŠTAMPANJA)
, a zatim pritisnite dugme

OK (U redu)

da biste odštampali stranice.

Kod datuma firmvera naveden je na stranici sa konfiguracijom u odeljku Informacije o uređaju. Kod
datuma firmvera ima sledeći oblik: YYYYMMDD XX.XXX.X.

Prvi niz znakova je datum, gde YYYY predstavlja godinu, MM mesec a DD dan.

Drugi niz brojeva je broj verzije firmvera u decimalnom obliku.