HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Prebacivanje novog firmvera na uređaj

background image

Prebacivanje novog firmvera na uređaj

NAPOMENA:

Uređaj može primiti .RFU datoteku za ažuriranje dok se nalazi u stanju Ready

(Spreman).

Sledeći uslovi mogu uticati na dužinu trajanja prenosa datoteke.

Brzina glavnog računarskog sistema koji izvršava ažuriranje.

Svi zadaci koji su stavljeni u red za čekanje pre .RFU zadatka biće odštampani pre obrade
nadogradnje.

Ako je proces prekinut pre nego što se firmver preuzme, morate ponovo poslati datoteku firmvera.

Ako je došlo do prekida napajanja za vreme ažuriranja firmvera, proces se prekida i na ekranu
kontrolne table pojavljuje se poruka Resend upgrade (Ponovo pošalji nadogradnju) (samo na
engleskom jeziku). U tom slučaju, datoteku za nadogradnju morate poslati preko USB porta.

NAPOMENA:

Ažuriranje firmvera podrazumeva promenu formata postojane memorije sa slučajnim

pristupom (NVRAM). Sve prilagođene postavke možda će se vratiti na podrazumevane postavke, pa
ćete morati ponovo da ih promenite ako ne želite da koristite podrazumevane postavke.