HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Ažuriranje firmvera pomoću flash izvršne datoteke

background image

Ažuriranje firmvera pomoću flash izvršne datoteke

Ovaj uređaj ima flash memoriju tako da možete koristiti flash firmver izvršnu (.EXE) datoteku za
nadogradnju firmvera. Preuzmite ovu datoteku sa lokacije

www.hp.com/go/ljp3010series_firmware

.

SRWW

Ažuriranje firmvera 139

background image

NAPOMENA:

Da biste ovo učinili, povežite uređaj sa računarem pomoću USB kabla, a zatim

instalirajte upravljački program uređaja na računar.

1.

Odštampajte stranicu sa konfiguracijom i zabeležite TCP/IP adresu.

2.

Pronađite .EXE datoteku na svom računaru i dvaput kliknite na nju da biste je otvorili.

3.

Sa padajuće liste Select Printer to Update (Ažuriraj firmver štampača) izaberite ovaj uređaj.
Kliknite na dugme Start (Započni) da biste započeli proces ažuriranja.

OPREZ:

Nemojte isključivati uređaj ili slati zadatke za štampanje za vreme ovog procesa.

4.

Kada se proces završi, u dijalogu će se pojaviti ikona sa smeškom. Kliknite na dugme Izađi.

5.

Isključite štampač, a zatim ga uključite.

6.

Odštampajte još jednu stranicu sa konfiguracijom i proverite da li je naveden novi kôd datuma
firmvera.