HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Ažuriranje firmvera pomoću Microsoft Windows komandi

background image

Ažuriranje firmvera pomoću Microsoft Windows komandi

NAPOMENA:

Za ovaj postupak neophodno je da uređaj bude deljen na mreži.

1.

Kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Pokreni, zatim unesite komandu cmd da biste otvorili
komandni prozor.

2.

Unesite sledeći tekst: copy /B <IMEDATOTEKE> \\<IMERAČUNARA>\<DELJENOIME>, gde je
<IMEDATOTEKE> ime .RFU datoteke (uključujući i putanju), <IMERAČUNARA> ime računara sa
kojeg se uređaj deli, a <DELJENOIME> deljeno ime uređaja. Na primer: C:\>copy /b C:
\ljp3015.rfu \\VAŠ_SERVER\VAŠ_RAČUNAR.

NAPOMENA:

Ako ime datoteke ili putanja sadrži razmak, ime datoteke ili putanju morate staviti

u navodnike. Na primer, unesite: C:\>copy /b "C:\MY DOCUMENTS\ljp3015.rfu" \
\VAŠ_SERVER\VAŠ_RAČUNAR.

3.

Pritisnite taster

Enter

na tastaturi. Na kontrolnoj tabli prikazaće se poruka koja pokazuje tok

nadogradnje firmvera. Po završetku nadogradnje, na kontrolnoj tabli pojaviće se poruka Ready
(Spreman)
. Na ekranu računara pojaviće se poruka One File Copied (Jedna datoteka kopirana).