HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Korišćenje FTP-a za ažuriranje firmvera preko mrežne veze

background image

Korišćenje FTP-a za ažuriranje firmvera preko mrežne veze

1.

Zapamtite IP adresu na stranici HP Jetdirect. HP Jetdirect stranica je druga stranica koja se štampa
u okviru stranice sa konfiguracijom.

NAPOMENA:

Pre ažuriranja firmvera proverite da li su sve poruke o grešci izbrisane sa ekrana

kontrolne table.

2.

Kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Pokreni, zatim unesite komandu cmd da biste otvorili
komandni prozor.

3.

Unesite ftp <TCP/IP ADRESA>. Na primer, ako je TCP/IP adresa 192.168.0.90, unesite ftp://
192.168.0.90.

140 Poglavlje 9 Upravljanje štampačem i održavanje

SRWW

background image

4.

Idite do fascikle u kojoj se nalazi datoteka firmvera.

5.

Pritisnite taster

Enter

na tastaturi.

6.

Kada se od vas zatraži da unesete korisničko ime, pritisnite taster

Enter

.

7.

Kada se od vas zatraži da unesete lozinku, pritisnite taster

Enter

.

8.

Unesite reč bin u komandnu liniju.

9.

Pritisnite taster

Enter

. U komandnom prozoru pojaviće se poruka 200 Types set to I, Using binary

mode to transfer files.

10.

Unesite reč put, a zatim i ime datoteke. Na primer, ako je ime datoteke ljp3015.rfu, otkucajte put
ljp3015.rfu.

11.

Proces preuzimanja počinje, a firmver uređaja se ažurira. Ovo može potrajati nekoliko minuta.
Sačekajte da se proces završi, a za to vreme nemojte koristiti uređaj niti računar.

NAPOMENA:

Uređaj će se automatski isključiti i ponovo pokrenuti nakon što obradi sadržaj za

ažuriranje.

12.

U komandnoj liniji unesite bye da biste izašli iz komande ftp.

13.

U komandnoj liniji unesite exit da biste se vratili u Windows interfejs.