HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Korišćenje FTP servera za otpremanje firmvera pomoću pregledača

background image

Korišćenje FTP servera za otpremanje firmvera pomoću pregledača

1.

Proverite da li je Internet pregledač koji koristite podešen za pregledanje fascikli na FTP lokacijama
Sledeća uputstva odnose se na Microsoft Internet Explorer.

a.

Otvorite pregledač i kliknite na stavku Alatke, zatim kliknite na Internet opcije.

b.

Kliknite na karticu Više opcija.

c.

Izaberite okvir sa oznakom Omogući prikazivanje fascikli na FTP lokacijama.

d.

Kliknite na dugme OK.

2.

Odštampajte stranicu sa konfiguracijom i zabeležite TCP/IP adresu.

3.

Otvorite prozor pregledača.

4.

U polje za adresu pregledača unesite ftp://<ADRESA>, gde <ADRESA> predstavlja adresu
uređaja. Na primer, ako je TCP/IP adresa 192.168.0.90, unesite ftp://192.168.0.90.

5.

Pronađite preuzetu .RFU datoteku za uređaj.

6.

Prevucite i otpustite .RFU datoteku na ikonu PORT u prozoru pregledača.

NAPOMENA:

Uređaj će se automatski isključiti i uključiti da bi se pokrenulo ažuriranje. Po završetku

procesa ažuriranja, na kontrolnoj tabli uređaja pojaviće se poruka Ready (Spreman).