HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Čuvanje resursa (trajnih resursa)

background image

Čuvanje resursa (trajnih resursa)

Pomoćni programi i zadaci koje preuzimate na uređaj ponekad sadrže resurse (na primer, fontove,
makroe ili šablone). Resursi koji su interno označeni kao trajni ostaju u memoriji uređaja dok ga ne
isključite.

SRWW

Instaliranje memorije, unutrašnjih USB uređaja i spoljnih kartica za servere za štampanje 131

background image

Pratite sledeće smernice ako koristite mogućnost jezika za opisivanje stranice (page description
language, PDL) za označavanje resursa kao trajnih. Tehničke detalje potražite u PDL referentnom
materijalu za PCL ili PS.

Resurse označavajte kao trajne samo ako je neophodno da ostanu u memoriji dok je uređaj
uključen.

Trajne resurse šaljite uređaju samo na početku zadatka za štampanje, a ne kada uređaj već
štampa.

NAPOMENA:

Prekomerno korišćenje trajnih resursa ili njihovo preuzimanje dok je štampanje u toku

može negativno uticati na performanse uređaja ili na štampanje složenih stranica.