HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Instaliranje EIO kartica

background image

Instaliranje EIO kartica

Instalirajte EIO karticu

1.

Isključite uređaj.

2.

Skinite dva zavrtnja i zaštitnu ploču sa EIO otvora sa zadnje strane uređaja.

SRWW

Instaliranje memorije, unutrašnjih USB uređaja i spoljnih kartica za servere za štampanje 135

background image

3.

Instalirajte EIO karticu u EIO otvor i zategnite zavrtnje.

4.

Ako je za rad EIO kartice neophodna kablovska veza, povežite kabl.

5.

Uključite uređaj, zatim odštampajte stranicu sa konfiguracijom da biste proverili da li je nova EIO
kartica prepoznata. Pogledajte odeljak

Štampanje stranica sa informacijama i uputstvima

na stranici 108

.

NAPOMENA:

Pri štampanju stranice sa konfiguracijom, odštampaće se i HP Jetdirect stranica sa

konfiguracijom koja sadrži informacije o konfiguraciji i statusu mreže.

136 Poglavlje 9 Upravljanje štampačem i održavanje

SRWW

background image

Uklonite EIO karticu

1.

Isključite uređaj.

2.

Isključite sve kablove iz EIO kartice.

3.

Odvrnite dva zavrtnja sa EIO kartice, zatim izvadite EIO karticu iz EIO otvora.

4.

Vratite zaštitni poklopac EIO otvora na zadnju stranu uređaja. Umetnite dva zavrtnja i zategnite ih.

5.

Uključite uređaj.

SRWW

Instaliranje memorije, unutrašnjih USB uređaja i spoljnih kartica za servere za štampanje 137