HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Instaliranje unutrašnjih USB uređaja

background image

Instaliranje unutrašnjih USB uređaja

Uređaj ima dva unutrašnja USB porta.

1.

Isključite uređaj i izvucite kabl za napajanje.

2

1

2.

Izvucite sve kablove interfejsa.

SRWW

Instaliranje memorije, unutrašnjih USB uređaja i spoljnih kartica za servere za štampanje 133

background image

3.

Skinite panel sa desne strane tako što ćete je gurnuti ka zadnjoj strani uređaja da biste ga otključali.

2

1

4.

Pronađite USB portove u dnu ploče formatora. Umetnite USB uređaj u jedan od portova.

5.

Vratite desni panel. Poravnajte jezičke na panelu sa otvorima na uređaju i gurnite panel ka
prednjem delu uređaja dok ne dođe na mesto.

2

1

134 Poglavlje 9 Upravljanje štampačem i održavanje

SRWW

background image

6.

Ponovo povežite kablove interfejsa i kabl za napajanje.

7.

Uključite uređaj.