HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Omogućavanje memorije u operativnom sistemu Windows

background image

Omogućavanje memorije u operativnom sistemu Windows

1.

Windows XP i Windows Server 2003 (korišćenje podrazumevanog prikaza Start menija):
Kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Settings (Postavke), a zatim na stavku Printers and
Faxes
(Štampači i faksovi).

ili

Windows 2000, Windows XP i Windows Server 2003 (korišćenje klasičnog prikaza Start
menija)
: Kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Settings (Postavke), a zatim na stavku
Printers (Štampači).

ili

Windows Vista: Kliknite na dugme Start, kliknite na stavku Control Panel (Kontrolna tabla), zatim
u kategoriji Hardware and Sound (Hardver i zvuk) kliknite na stavku Printer (Štampač).

2.

Kliknite desnim tasterom miša na ikonu upravljačkog programa, a zatim izaberite stavku
Properties (Svojstva).

3.

Kliknite na karticu Device Settings (Postavke uređaja).

4.

Proširite polje za stavku Installable Options (Opcije za instalaciju).

5.

Pored stavke Printer Memory (Memorija štampača) izaberite ukupnu količinu instalirane
memorije.

6.

Kliknite na dugme OK.

132 Poglavlje 9 Upravljanje štampačem i održavanje

SRWW