HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Provera instalacije DIMM modula

background image

Provera instalacije DIMM modula

Nakon instalacije DIMM modula, proverite da li je instalacija uspešno obavljena.

1.

Uključite uređaj. Po završetku sekvence pokretanja, proverite da li lampica Ready (Spreman) svetli.
Ako se pojavi poruka o grešci, DIMM modul možda nije pravilno instaliran. Pogledajte

Tumačenje

poruka na kontrolnoj tabli na stranici 147

.

2.

Odštampajte stranicu sa konfiguracijom (pogledajte odeljak

Štampanje stranica sa informacijama

i uputstvima na stranici 108

).

3.

Na stranici sa konfiguracijom, pogledajte odeljak koji se odnosi na memoriju i uporedite podatke
sa stranice sa konfiguracijom koju ste odštampali pre instalacije memorije. Ako se količina
memorije nije povećala, DIMM modul možda nije pravilno instaliran ili je neispravan. Ponovite
postupak instalacije. Ako je potrebno, instalirajte drugi DIMM modul.

NAPOMENA:

Ako ste instalirali jezik štampača, pogledajte odeljak „Installed Personalities and

Options“ (Instalirani jezici štampača i opcije) na stranici sa konfiguracijom. U toj oblasti trebalo bi da
bude naveden novi jezik štampača.