HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Promenljivi podaci

background image

Promenljivi podaci

Podaci na koje utiče funkcija bezbednog brisanja diska obuhvataju privremene datoteke koje se kreiraju
tokom procesa štampanja, uskladištene zadatke, zadatke za proveru i čuvanje, fontove sa diska,
makroe sa diska (obrasce), imenike, HP aplikacije i aplikacije drugih proizvođača.

NAPOMENA:

Kada izaberete odgovarajući režim brisanja sačuvane zadatke možete bezbedno

zameniti samo ako ih izbrišete pomoću menija RETRIEVE JOB (PRONAĐI ZADATAK) na uređaju.

Ova funkcija neće uticati na podatke koji su uskladišteni na trajnoj RAM memoriji uređaja koji se
zasnivaju na flash memoriji (NVRAM) koja se koristi za skladištenje podrazumevanih postavki, broja
stranica i sličnih podataka. Ova funkcija ne utiče na podatke koji su uskladišteni na sistemskom RAM
disku (ukoliko se koristi). Ova funkcija ne utiče na podatke koji su sačuvani na sistemsko RAM memoriji
koja se zasniva na flash memoriji.

Ako promenite režim bezbednog brisanja diska nećete zameniti podatke od prethodnog zapisivanja na
disku, niti će se odmah izvršiti potpuno brisanje diska. Ako promenite režim bezbednog brisanja diska
promenićete način brisanja privremenih podataka za zadatke nakon što je promenjen režim brisanja.