HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Obezbeđivanje ugrađenog Web servera

background image

Obezbeđivanje ugrađenog Web servera

1.

Otvorite ugrađeni Web server. Pogledajte odeljak

Korišćenje ugrađenog Web servera

na stranici 113

.

2.

Kliknite na karticu Settings (Postavke).

3.

Kliknite na vezu Security (Bezbednost).

4.

Kliknite na dugme Postavke bezbednosti uređaja.

5.

Unesite lozinku u polje New Password (Nova lozinka), a zatim i u polje Verify Password
(Potvrdite lozinku)
.

6.

Kliknite na dugme Apply (Primeni). Zabeležite lozinku i čuvajte je na bezbednom mestu.