HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Otvor za integraciju hardvera

background image

Otvor za integraciju hardvera

Ovaj proizvod poseduje otvor za integraciju hardvera u koji možete da postavite bezbednosni uređaj
drugog proizvođača. Otvor se nalazi sa gornje strane uređaja, iza kontrolne table. Uređaj drugog
proizvođača možete da povežete sa štampačom koristeći jedan od internih USB portova.

NAPOMENA:

Otvor za integraciju hardvera ne postoji na osnovnom modelu.