HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Zaključavanje menija kontrolne table

background image

Zaključavanje menija kontrolne table

Pomoću ugrađenog Web servera možete zaključati razne menije kontrolne table.

1.

Otvorite ugrađeni Web server tako što ćete IP adresu uređaja uneti u polje za adresu Web
pregledača.

2.

Kliknite na karticu Settings (Postavke), a zatim na vezu Security (Bezbednost).

SRWW

Korišćenje bezbednosnih funkcija 119

background image

3.

Kliknite na dugme Postavke bezbednosti uređaja.

4.

U oblasti Zaključavanje pristupa kontrolnoj tabli izaberite željeni nivo bezbednosti.

Nivo bezbednosti

Zaključani meniji

Minimalna brava za meni

Za pristup meniju RETRIEVE JOB (PRONAĐI ZADATAK) potrebno je
uneti PIN kod.

Meni SYSTEM SETUP (PODEŠAVANJE SISTEMA) je zaključan.

Meni I/O (U/I) je zaključan.

Meni RESETS (POČETNE VREDNOSTI) je zaključan.

Umerena brava za meni

Za pristup meniju RETRIEVE JOB (PRONAĐI ZADATAK) potrebno je
uneti PIN kod.

Meni CONFIGURE DEVICE (PODEŠAVANJE UREĐAJA) je zaključan
(svi podmeniji).

Meni DIAGNOSTICS (DIJAGNOSTIKA) je zaključan.

Srednja brava za meni

Za pristup meniju RETRIEVE JOB (PRONAĐI ZADATAK) potrebno je
uneti PIN kod.

Meni PAPER HANDLING (RAD SA PAPIROM) je zaključan.

Meni CONFIGURE DEVICE (PODEŠAVANJE UREĐAJA) je zaključan
(svi podmeniji).

Meni DIAGNOSTICS (DIJAGNOSTIKA) je zaključan.

Maksimalna brava za meni

Za pristup meniju RETRIEVE JOB (PRONAĐI ZADATAK) potrebno je
uneti PIN kod.

Meni INFORMATION (INFORMACIJE) je zaključan.

Meni PAPER HANDLING (RAD SA PAPIROM) je zaključan.

Meni CONFIGURE DEVICE (PODEŠAVANJE UREĐAJA) je zaključan
(svi podmeniji).

Meni DIAGNOSTICS (DIJAGNOSTIKA) je zaključan.

5.

Kliknite na dugme Apply (Primeni).