HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Korišćenje softvera HP Web Jetadmin

background image

Korišćenje softvera HP Web Jetadmin

HP Web Jetadmin je program zasnovan na Webu koji služi za udaljenu instalaciju, nadgledanje i
rešavanje problema u uređajima koji su povezani na mrežu. Upravljanje je proaktivno, pa administratori
mreže mogu rešavati probleme pre nego što se jave kod korisnika. Preuzmite besplatni softver za
napređeno nadgledanje na lokaciji

www.hp.com/go/webjetadmin

.

Programski dodaci uređaja mogu se instalirati u HP Web Jetadmin čime se obezbeđuje podrška za
posebne funkcije uređaja. Softver HP Web Jetadmin vas može automatski obaveštavati o novim
dostupnim programskim dodacima. Na stranici Product Update (Ažuriranje uređaja) pratite uputstva
da biste automatski posetili HP Web lokaciju i instalirali najnovije programske dodatke na svoj uređaj.

NAPOMENA:

U pregledaču mora biti omogućena Java™. Nije podržano pregledanje sa Apple

računara.

SRWW

Korišćenje softvera HP Web Jetadmin 117