HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Korišćenje ugrađenog Web servera

background image

Korišćenje ugrađenog Web servera

Ugrađeni Web server vam omogućava da pratite stanje štampača i mreže i da upravljate funkcijama za
štampanje sa svog računara umesto sa kontrolne table štampača.

NAPOMENA:

Kada je uređaj direktno povezan na računar, stanje uređaja možete pogledati pomoću

softvera HP Easy Printer Care.

Pogledajte informacije o stanju štampača sa kontrolne table

Odredite vek trajanja potrošnog materijala i naručite novi

Pogledajte i promenite podešavanja ležišta za papir

Pogledajte i promenite konfiguraciju menija na kontrolnoj tabli štampača

Pogledajte i odštampajte interne stranice

Dobijajte obaveštenja o događajima u vezi sa štampačem i potrošnim materijalima

Pogledajte i promenite mrežnu konfiguraciju

Pogledajte informacije o podršci vezane za trenutno stanje uređaja

Da biste koristili ugrađeni Web server, morate imati program Microsoft Internet Explorer 5.01 ili noviji,
ili Netscape 6.2 ili noviji za Windows, Mac OS ili Linux (samo Netscape). Netscape Navigator 4.7 je
potreban za HP-UX 10 i HP-UX 11. Ugrađeni Web server radi kada je računar povezan na mrežu
zasnovanu na IP protokolu. Ugrađeni Web server ne podržava veze zasnovane na IPX protokolu. Da
biste otvorili i koristili ugrađeni Web server, ne morate da imate pristup ka Internetu.

Kada je uređaj povezan na mrežu, ugrađeni Web server automatski postaje dostupan.