HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Otvaranje softvera HP Easy Printer Care

background image

Otvaranje softvera HP Easy Printer Care

Koristite jedan od sledećih načina za otvaranje softvera HP Easy Printer Care:

Na Start meniju, izaberite stavku Programs (Programi), izaberite stavku Hewlett-Packard, zatim
HP Easy Printer Care, pa kliknite na stavku Start HP Easy Printer Care (Pokreni HP Easy Printer
Care).

U sistemskoj paleti operativnog sistema Windows (donji desni ugao radne površine), dvaput kliknite
na ikonu HP Easy Printer Care.

Dvaput kliknite na ikonu na radnoj površini.