HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Politika kompanije HP u vezi sa kasetama s tonerom drugih proizvođača

background image

Politika kompanije HP u vezi sa kasetama s tonerom drugih proizvođača

Kompanija Hewlett-Packard ne može preporučiti upotrebu kaseta s tonerom drugih proizvođača, bilo
novih ili ponovno izrađenih.

NAPOMENA:

HP garancija i sporazumi o servisiranju ne pokrivaju eventualnu štetu prouzrokovanu

upotrebom kaseta s tonerom drugih proizvođača.

Da biste instalirali novi HP kertridž za štampanje, pogledajte

Menjanje kertridža za štampanje

na stranici 123

. Da biste reciklirali istrošeni kertridž, pratite uputstva koja ste dobili pri kupovini kertridža.

Za dodatne informacije o recikliranju pogledajte odeljak

Uputstva o vraćanju i recikliranju

na stranici 222

.