HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Telefon za prijavljivanje lažnih HP proizvoda i Web lokacija

background image

Telefon za prijavljivanje lažnih HP proizvoda i Web lokacija

Pozovite broj telefona za prijavljivanje lažnih HP proizvoda (1-877-219-3183, besplatno u Severnoj
Americi) ili idite na

www.hp.com/go/anticounterfeit

kada instalirate HP kasetu s tonerom a na kontrolnoj

tabli se prikaže poruka da je to kaseta drugog proizvođača. HP će vam pomoći da utvrdite da li je kaseta
originalna i preduzeti korake za rešavanje problema.

Kaseta s tonerom možda nije originalna HP kaseta s tonerom ako primetite nešto od navednog:

Javljaju se brojni problemi sa kasetom s tonerom.

Izgled kasete s tonerom se razlikuje od uobičajenog (na primer, nedostaje narandžasti jezičak za
izvlačenje ili je pakovanje drugačije od HP pakovanja).