HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Menjanje kertridža za štampanje

background image

Menjanje kertridža za štampanje

Kada kertridž za štampanje dođe do kraja procenjenog životnog veka, na kontrolnoj tabli će se pojaviti
poruka CRNI KERTRIDŽ JE PRI KRAJU. Nije neophodno da u tom trenutku zamenite potrošni
materijal, osim ukoliko je kvalitet štampe postao neprihvatljiv. Kada potrošni materijal dođe u ovo stanje,
HP Premium Protection garancija na taj potrošni materijal prestaje da važi.

Preostali životni vek kertridža je samo okvirna vrednost koja varira u zavisnosti od vrste štampanog
materijala i drugih faktora.

Možete da podesite da se uređaj zaustavi kada se prikaže poruka CRNI KERTRIDŽ JE PRI KRAJU.
Potrošni materijal može možda još uvek pružiti prihvatljivi kvalitet štampanja. Da biste nastavili
štampanje zamenite potrošni materijal ili u meniju UPRAVLJANJE POTROŠNIM MATERIJALOM
podesite uređaj da nastavi štampanje. Više informacija potražite u odeljku

meni Upravljanje potrošnim

materijalom na stranici 20

.

OPREZ:

Ako se toner prospe po odeći, obrišite ga suvom krpom i operite odeću u hladnoj vodi. Ukoliko

budete koristili vrelu vodu, tkanina će upiti boju.

NAPOMENA:

Informacije o recikliranju iskorišćenih kertridža za štampanje se nalaze na kutiji

kertridža. Pogledajte odeljak

Uputstva o vraćanju i recikliranju na stranici 222

.

SAVET:

Da biste videli animaciju ovog postupka posetite sledeću Web lokaciju:

www.hp.com/go/

ljp3010-replace-print-cartridges

.

1.

Pritisnite dugme za otvaranje gornjeg poklopca i otvorite ga.

2

1

3

2

1

3

2

1

3

2

1

3

SRWW

Zamenjivanje potrošnog materijala i delova 123

background image

2.

Izvadite istrošeni kertridž za štampanje iz uređaja.

2

3

3.

Izvadite nov kertridž za štampanje iz pakovanja. Istrošeni kertridž za štampanje stavite u kesu za
recikliranje.

4.

Uhvatite prednji i zadnji deo kertridža za štampanje i raspodelite toner tako što ćete blago zaljuljati
kertridž za štampanje pet ili šest puta.

OPREZ:

Ne dodirujte poklopac na površini valjka.

124 Poglavlje 9 Upravljanje štampačem i održavanje

SRWW

background image

5.

Uklonite traku za pakovanje sa novog kertridža za štampanje. Traku odložite u skladu sa lokalnim
propisima.

6.

Poravnajte kertridž za štampanje sa žlebovima u uređaju i umetnite kertridž za štampanje dok
čvrsto ne legne na mesto.

2

1

3

SRWW

Zamenjivanje potrošnog materijala i delova 125

background image

7.

Zatvorite gornji poklopac. Nakon nekoliko trenutaka, na kontrolnoj tabli trebalo bi da se pojavi
poruka Spreman.

2

1

3

2

1

3

126 Poglavlje 9 Upravljanje štampačem i održavanje

SRWW

background image

Instaliranje memorije, unutrašnjih USB uređaja i spoljnih

kartica za servere za štampanje

Pregled

Formator sadrži sledeće otvore i portove za proširivanje mogućnosti uređaja:

Jedan otvor za DIMM memorijski modul za dodavanje memorije uređaju

Dva unutrašnja USB porta za dodavanje fontova, jezika i rešenja drugih proizvođača

Jedan spoljni I/O (EIO) otvor za dodavanje spoljnog servera za štampanje, spoljnog čvrstog diska
ili paralelnog porta

Ako je na uređaju već instaliran ugrađeni HP Jetdirect server za štampanje, možete da dodate
dodatni mrežni uređaj u EIO otvor.

Za informacije o naručivanju određenih komponenti, pogledajte

Potrošni materijal i dodatna oprema

na stranici 201

.

Da biste saznali koliko je memorije instaliranu na uređaju ili šta je instalirano u USB portovima ili EIO
otvoru, odštampajte stranicu sa konfiguracijom.

Instaliranje memorije

Možda ćete želeti da uređaju dodate još memorije ako često štampate složenu grafiku, PostScript (PS)
dokumente ili koristite veliki broj preuzetih fontova. Dodavanje memorije vam daje i fleksibilnije funkcije
za skladištenje zadataka, kao što je brzo kopiranje.

Ovaj uređaj podržava štampanje PDF datoteka ako je instalirano najmanje 96 MB memorije. Međutim,
za najbolji rad, nadogradite memoriju na najmanje 192 MB.

NAPOMENA:

SIMM moduli koji se koriste u prethodnim HP LaserJet štampačima nisu kompatibilni

sa ovim uređajem.

Instaliranje memorije uređaja

Ovaj uređaj ima jedan DIMM otvor.

OPREZ:

Statički elektricitet može oštetiti elektronske delove. Dok postavljate DIMM module, nosite

antistatičku narukvicu ili često dodirujte površinu antistatičkog pakovanja DIMM modula, a odmah zatim
otkrivene metalne delove uređaja.

1.

Ako to već niste uradili, pre dodavanja memorije odštampajte stranicu sa konfiguracijom da biste
saznali koliko je memorije instalirano na uređaju. Pogledajte odeljak

Štampanje stranica sa

informacijama i uputstvima na stranici 108

.

SRWW