HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Korišćenje prečica za štampanje

background image

Korišćenje prečica za štampanje

Da biste obavili sledeće zadatke, otvorite upravljački program štampača i kliknite na karticu Printing
Shortcuts
(Prečice za štampanje).

Kako da

Koraci koje treba pratiti

Korišćenje prečice za štampanje

Izaberite jednu od prečica, zatim kliknite na dugme OK da biste
zadatak odštampali sa predefinisanim postavkama.

NAPOMENA:

Uvek izaberite prečicu pre nego što podesite

bilo koju od postavki sa desne strane ekrana. Ako podesite
postavke, a zatim izaberete prečicu, sva podešavanja biće
izgubljena.

Kreiranje prilagođene prečice za štampanje

a) Izaberite postojeću prečicu kao osnovu. b) Izaberite opcije
štampanja za novu prečicu. c) Kliknite na stavku Save As
(Sačuvaj kao), unesite ime prečice, zatim kliknite na dugme
OK.

NAPOMENA:

Uvek izaberite prečicu pre nego što podesite

bilo koju od postavki sa desne strane ekrana. Ako podesite
postavke, a zatim izaberete prečicu, sva podešavanja biće
izgubljena.