HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series Hjälp

background image

HP LaserJet P3010-skrivarserien
HP Användarhandbok för inbyggd
webbserver

www.hp.com/support/ljp3010series

background image
background image

HP LaserJet P3010 Inbäddad webbserver

Användarhandbok

background image

Copyright och garanti

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Mångfaldigande, bearbetning eller
översättning utan föregående skriftligt
tillstånd är förbjudet, utom i de fall då
upphovsrättslagstiftningen tillåter detta.

Följande information kan ändras utan
föregående meddelande.

De enda garantierna för HP-produkterna och
-tjänsterna fastställs i de uttryckliga garantier
som medföljer produkterna och tjänsterna.
Inget i detta dokument ska tolkas som att det
utgör en ytterligare garanti. HP kan inte
hållas ansvarig för tekniska fel, korrekturfel
eller utelämnanden i dokumentet.

Varumärken

Adobe®, PostScript® och Pantone® är
varumärken som tillhör Adobe Systems
Incorporated.

Microsoft® och Windows® är registrerade
varumärken i USA och tillhör Microsoft Corp.

Edition 1, 9/2008

background image

Innehåll

1 Översikt

Vad är en inbäddad webbserver? ........................................................................................................ 2

Funktioner ........................................................................................................................... 2
HP Web Jetadmin och HPs inbäddade webbserver ............................................................ 3

Systemkrav ........................................................................................................................................... 4
Öppna HP:s inbäddade webbserver .................................................................................................... 5
Logga in och logga ut ........................................................................................................................... 6

Logga in som en användare ................................................................................................ 6
Logga ut som administratör ................................................................................................ 6

Navigera i HP:s inbäddade webbserver ............................................................................................... 7

2 Visa produktstatus från informationsskärmbilderna för HP EWS

Enhetens status .................................................................................................................................. 10
Konfigurationssida .............................................................................................................................. 11
Statussida för förbr.matr. .................................................................................................................... 13
Sidan Händelselogg ........................................................................................................................... 14
Användningssida ................................................................................................................................ 15
Information om enheten ..................................................................................................................... 18
Bild på kontrollpanelen ....................................................................................................................... 19
Skriv ut ............................................................................................................................................... 20

Skriva ut en fil eller uppdatera inbyggd programvara från skärmbilden Skriv ut ................ 21

3 Konfigurera produkten från skärmbilderna Inställningar

Konfigurera enhet ............................................................................................................................... 24

Använda menyer på skärmbilden Konfigurera enhet ......................................................... 25

Fackstorlekar/-typer ............................................................................................................................ 26
E-postserver ....................................................................................................................................... 27

Konfigurera utgående e-post ............................................................................................. 27
Konfigurera retur-e-postadressen ...................................................................................... 28

Aviseringsprenumerationer ................................................................................................................ 29

Använda skärmbilden Inställning av aviseringsprenumerationer med en produkt ............ 30

Avisering för tröskelvärden ................................................................................................................. 33
AutoSend ............................................................................................................................................ 34

Om du vill aktivera funktionen AutoSend ........................................................................... 35

SVWW

iii

background image

Säkerhet ............................................................................................................................................. 36

Säkerhetskonfigureringsguide för HP Jetdirect ................................................................. 37
Enhetens säkerhetsinställningar ........................................................................................ 38
Säkerhetsinställningar för hårddisk och masslagring ........................................................ 44
Status för säkerhetsinställningar ........................................................................................ 46

Redigera Andra länkar ....................................................................................................................... 47

Lägga till en länk ................................................................................................................ 48
Ta bort en länk ................................................................................................................... 48

Information om enheten ..................................................................................................................... 49
Språk .................................................................................................................................................. 50
Datum & tid ......................................................................................................................................... 51

Datum & tid – avancerat .................................................................................................... 51
Datum & tid – NTS-inställningar ........................................................................................ 52

Schema för viloläge ............................................................................................................................ 54

4 Hantera nätverksfunktioner från skärmbilderna för Nätverk

Översikt .............................................................................................................................................. 56

5 Använda Andra länkar som en resurs

hp instant support ............................................................................................................................... 60

Så här fungerar hp instant support .................................................................................... 60
Tillgänglig information från hp instant support ................................................................... 60

Köpa förbrukningsmaterial ................................................................................................................. 61
Produktsupport ................................................................................................................................... 62
Visa mig .............................................................................................................................................. 63
Min tjänsteleverantör och Mitt servicekontrakt ................................................................................... 64

Index ................................................................................................................................................................... 65

iv

SVWW

background image

Tabellista

Tabell 1-1 HP:s inbäddade webbserver ............................................................................................................. 7
Tabell 2-1 Enhetens status ............................................................................................................................... 10
Tabell 2-2 Konfigurationssida ........................................................................................................................... 11
Tabell 2-3 Statussida för förbr.matr. ................................................................................................................. 13
Tabell 2-4 Händelseloggsida ............................................................................................................................ 14
Tabell 2-5 Användningssida ............................................................................................................................. 17
Tabell 2-6 Skriv ut sida ..................................................................................................................................... 20
Tabell 3-1 Konfigurera enhet ............................................................................................................................ 24
Tabell 3-2 Fackstorlekar/-typer ......................................................................................................................... 26
Tabell 3-3 E-postserver .................................................................................................................................... 27
Tabell 3-4 Aviseringsprenumerationer ............................................................................................................. 29
Tabell 3-5 AutoSend ......................................................................................................................................... 34
Tabell 3-6 Säkerhet .......................................................................................................................................... 36
Tabell 3-7 Konfigurera säkerhetsinställningar .................................................................................................. 40
Tabell 3-8 Hårddiskstatus ................................................................................................................................. 44
Tabell 3-9 Konfigurationsalternativ för hårddisk ............................................................................................... 45
Tabell 3-10 Krypterat disktillstånd .................................................................................................................... 45
Tabell 3-11 Redigera Andra länkar .................................................................................................................. 47
Tabell 3-12 Språk ............................................................................................................................................. 50
Tabell 3-13 Datum & tid .................................................................................................................................... 51
Tabell 3-14 Schema för viloläge ....................................................................................................................... 54
Tabell 4-1 Nätverksinställningar ....................................................................................................................... 56

SVWW

v

background image

vi

SVWW

background image

Bildlista

Bild 1-1 Exempel på skärmbild för HP EWS ...................................................................................................... 7
Bild 2-1 Skärmbilden Enhetens status ............................................................................................................. 10
Bild 2-2 Skärmbilden Konfigurationssida ......................................................................................................... 11
Bild 2-3 Skärmbilden Statussida för förbr.matr. ................................................................................................ 13
Bild 2-4 Skärmsidan Händelselogg ................................................................................................................. 14
Bild 2-5 Skärmbilden Användningssida (1 av 3) .............................................................................................. 15
Bild 2-6 Skärmbilden Användningssida (2 av 3) .............................................................................................. 16
Bild 2-7 Skärmbilden Användningssida (3 av 3) .............................................................................................. 16
Bild 2-8 Skärmbilden Information om enheten ................................................................................................. 18
Bild 2-9 Skärmbilden Bild på kontrollpanelen ................................................................................................... 19
Bild 2-10 Skärmbilden Skriv ut ......................................................................................................................... 20
Bild 3-1 Skärmbilden Konfigurera enhet .......................................................................................................... 24
Bild 3-2 Skärmbilden Fackstorlekar/-typer ....................................................................................................... 26
Bild 3-3 Skärmbilden E-postserver ................................................................................................................... 27
Bild 3-4 Skärmbilden Aviseringsprenumerationer ............................................................................................ 29
Bild 3-5 Skärmbilden Inställning av aviseringsprenumerationer ...................................................................... 30
Bild 3-6 Skärmbilden Test av aviseringsprenumerationer ................................................................................ 32
Bild 3-7 Skärmbilden Avisering för tröskelvärden ............................................................................................. 33
Bild 3-8 Skärmbilden AutoSend ....................................................................................................................... 34
Bild 3-9 Skärmbilden Säkerhet ......................................................................................................................... 36
Bild 3-10 Säkerhetskonfigureringsguide för HP Jetdirect ................................................................................. 38
Bild 3-11 Skärmbilden Enhetens säkerhetsinställningar (1 av 2) ..................................................................... 39
Bild 3-12 Skärmbilden Enhetens säkerhetsinställningar (2 av 2) ..................................................................... 39
Bild 3-13 Säkerhetsinställningar för hårddisk och masslagring – skärmbild .................................................... 44
Bild 3-14 Skärmbilden Redigera Andra länkar ................................................................................................. 47
Bild 3-15 Skärmbilden Information om enheten ............................................................................................... 49
Bild 3-16 Skärmbilden Språk ............................................................................................................................ 50
Bild 3-17 Skärmbilden Datum & tid .................................................................................................................. 51
Bild 3-18 Skärmbilden Format för datum/tid ..................................................................................................... 52
Bild 3-19 Skärmbilden Datum & tid – NTS-inställningar ................................................................................... 52
Bild 3-20 Skärmbilden Schema för viloläge ...................................................................................................... 54
Bild 4-1 Nätverksinställningar, skärmbild ......................................................................................................... 56
Bild 5-1 Skärmbilden Andra länkar ................................................................................................................... 59

SVWW

vii

background image

viii

SVWW

background image

1