HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Öppna HP:s inbäddade webbserver

background image

Öppna HP:s inbäddade webbserver

Använd följande steg om du vill öppna HP EWS.

OBS!

Du kan inte visa skärmbilderna för HP EWS utanför en brandvägg.

1.

Öppna en webbläsare som stöds.

2.

I fältet Adress eller Gå till skriver du TCP/IP-adressen av typen IPv4 eller IPv6, värdnamnet eller
det konfigurerade värdnamnet som har tilldelats produkten. Se följande exempel.

IPv4-TCP/IP-adress: http://192.168.1.1

IPv6-TCP/IP-adress: http://[2001:0ba0:0000:0000:0000:0000:0000:1234]

Värdnamn: npiXXXXXX

Om du inte känner till TCP/IP-adressen för produkten ser du efter på kontrollpanelmenyn eller skriver
ut en konfigurationssida. Mer information finns i användarhandboken som medföljde produkten.

SVWW

Öppna HP:s inbäddade webbserver

5