HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Avisering för tröskelvärden

background image

Avisering för tröskelvärden

Använd bildskärmen Avisering för tröskelvärden när du vill ställa in tröskelvärdena för när aviseringar
har skickats. Tröskelvärdet är den procentandel av förbrukningsmaterialet som återstår när en avisering
skickas.

När nivån för förbrukningsmaterialet når tröskelvärdet visas ett meddelande på kontrollpanelen som
informerar om att förbrukningsmaterialet har nått en låg nivå, och en avisering skickas via e-post till alla
konfigurerade aviseringsprenumerationer.

Bild 3-7

Skärmbilden Avisering för tröskelvärden

SVWW

Avisering för tröskelvärden

33