HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Aviseringsprenumerationer

background image

Aviseringsprenumerationer

På skärmbilden Aviseringsprenumerationer kan IT-administratörer ange att felmeddelanden och
statusaviseringar ska skickas till personer via e-post. När den här funktionen konfigurerats aktiveras
aviseringar automatiskt om förbrukningssmaterial, status för pappersbana, tjänster och annan
användbar information. Flera personer kan bli aviserade, där var och en kan få specifika aviseringar.
En administratörsassistent kan till exempel vara ansvarig för att beställa tonerkassetter eller justera
papperstrassel och kan bli förvarnad om att tonern är låg eller veta när trassel har inträffat. På
motsvarande sätt kan delar med längre livslängd hanteras av en extern tjänsteleverantör som får
aviseringar om underhåll på produkten, laddning av främre eller bakre häftenheten och liknande.

OBS!

Med en enhet för permanent lagring installerad, till exempel en hårddisk, kan en användare

skapa upp till fyra olika destinationslistor med upp till 20 mottagare per lista. (Om det inte finns någon
enhet för permanent lagring kan varje användare bara skicka aviseringar till fyra e-postadresser.)

Bilden, tabellen och stegen nedan visar hur du använder skärmbilden för att redigera, testa och ta bort
destinationer och destinationslistor.

OBS!

För att e-postaviseringarna ska fungera måste du aktivera utgående e-post. Mer information om

hur du aktiverar utgående e-post finns i

Konfigurera utgående e-post på sidan 27

.

Bild 3-4

Skärmbilden Aviseringsprenumerationer

1

2

3

4

5

6

Tabell 3-4

Aviseringsprenumerationer

Bild

Område på
skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds i området

1

HP EWS-flikar och -
menyer

Mer information finns i

Navigera i HP:s inbäddade webbserver på sidan 7

.

2

Sammanfattning av
destinationslista

Listar de aktuella valen för respektive destination. Fältet Listnamn visas endast om en
hårddisk är installerad.

3

Redigera

Klicka på den här knappen här om du vill göra ändringar i destinationen eller
destinationslistan.

4

Testa

Klicka på den här knappen här om du vill skicka en testavisering till destinationen eller
destinationslistan.

5

Ta bort

Klicka på den här knappen här om du vill ta bort destinationen eller destinationslistan.

6

Ny
destinationslista

Klicka på den här knappen om du vill definiera inställningar för en ny destinationslista
för varningar.

SVWW

Aviseringsprenumerationer

29