HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Datum & tid – avancerat

background image

Datum & tid – avancerat

Använd skärmbilden Datum & tid – avancerat om du vill välja tidszon (under Tidszon), Inställningar
för sommartid (under Inställningar för sommartid) och de format du föredrar för visning av datum

SVWW

Datum & tid

51

background image

(under Datumformat) och tid (under Tidsformat). På följande bild visas skärmbilden Datum & tid –
avancerat
.

Bild 3-18

Skärmbilden Format för datum/tid

Datum & tid – NTS-inställningar

Använd skärmbilden Datum & tid – NTS-inställningar om du vill synkronisera HP EWS med en
nätverkstidserver. Följande bild visar skärmbilden.

Bild 3-19