HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - E-postserver

background image

E-postserver

Använd skärmbilden E-postserver om du vill konfigurera e-postinställningarna för utgående e-post.
Använd inställningarna på den här sidan om du vill skicka och ta emot e-postmeddelanden, inklusive
produktaviseringar. I bilden, tabellen och beskrivningen nedan förklaras hur du använder den här
skärmbilden.

Bild 3-3

Skärmbilden E-postserver

1

2

3

4

Tabell 3-3

E-postserver

Bild

Område på
skärmbilden

Information eller funktioner som erbjuds i området

1

HP EWS-flikar och -
menyer

Mer information finns i

Navigera i HP:s inbäddade webbserver på sidan 7

.

2

Utgående e-post

Konfigurera utgående e-post om du tänker använda funktionerna Aviseringar och
AutoSend. Mer information finns i

Använda skärmbilden Inställning av

aviseringsprenumerationer med en produkt på sidan 30

.

3

Retur-e-postadress

Det här är produktens e-postadress som visas i produktaviseringar. Mer information
finns i

Konfigurera retur-e-postadressen på sidan 28

.

4

Aktivera SMTP-
verifiering

Om SMTP-servern kräver verifiering anger du inloggningsuppgifterna här.