HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Använda menyer på skärmbilden Konfigurera enhet

background image

Använda menyer på skärmbilden Konfigurera enhet

Den här proceduren är endast ett exempel. Använd liknande procedurer till att ange andra menyposter.

Skriv ut en konfigurationssida med hjälp anvisningarna nedan (exempelprocedur).

1.

Klicka på Information.

2.

Markera kryssrutan för den informationssida som du vill visa eller skriva ut och klicka sedan på
Verkställ.

OBS!

Skrivardrivrutiner och mjukvara åsidosätter ofta alternativ som har angetts på menyn

Pappershantering. Mer information finns i användarhandboken som medföljde produkten. Eventuella
ändringar visas på skärmbilden Enhetens status, skärmbilden Konfigurationssida och menyn
Pappershantering.

SVWW

Konfigurera enhet

25