HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series Yardım

background image

HP LaserJet P3010 Serisi Yazıcı

HP Katıştırılmış Web Sunucusu

Kullanım Kılavuzu

www.hp.com/support/ljp3010series

background image
background image

HP LaserJet P3010 Katıştırılmış Web Sunucusu

Kullanım Kılavuzu

background image

Telif Hakkı ve Garanti

© 2008 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Telif hakkı kanunları çerçevesinde izin
verilen durumlar dışında, önceden yazılı izin
alınmaksızın çoğaltılması, uyarlanması veya
çevrilmesi yasaktır.

Burada yer alan bilgiler önceden
bildirilmeksizin değiştirilebilir.

HP ürün ve hizmetleri için tüm garantiler, bu
tür ürün ve hizmetlerle birlikte sunulan açık
garanti beyanlarında belirtilmiştir. Burada yer
alan hiçbir bilgi ek garanti olarak
algılanmamalıdır. HP bu belgede bulunan
teknik hatalar, yazım hataları ya da
eksiklikler için sorumluluk kabul etmez.

Ticari markalar ve şirketler

Adobe® , PostScript® ve Pantone® Adobe
Systems Incorporated şirketinin ticari
markalarıdır.

Microsoft® ve Windows®, Microsoft Corp.
şirketinin ABD'de tescilli ticari markalarıdır.

Edition 1, 9/2008

background image

İçindekiler

1 Genel Bakış

Katıştırılmış Web sunucusu nedir? ....................................................................................................... 2

Özellikler ............................................................................................................................. 2
HP Web Jetadmin ve HP Katıştırılmış Web Sunucusu ........................................................ 3

Sistem gereksinimleri ........................................................................................................................... 4
HP Katıştırılmış Web Sunucusunu Açma ............................................................................................. 5
Oturum açma ve oturum kapatma ........................................................................................................ 6

Yönetici olarak oturum açma ............................................................................................... 6
Yönetici olarak oturumu kapatma ....................................................................................... 6

HP Katıştırılmış Web Sunucusunda gezinme ...................................................................................... 7

2 HP EWS Bilgi ekranlarında ürün durumunu görüntüleme

Aygıt Durumu ..................................................................................................................................... 10
Yapılandırma Sayfası ......................................................................................................................... 11
Sarf Malzemesi Durumu Sayfası ........................................................................................................ 13
Olay Günlüğü Sayfası ........................................................................................................................ 14
Kullanım Sayfası ................................................................................................................................ 15
Aygıt Bilgileri ....................................................................................................................................... 18
Kontrol Paneli Görüntüsü ................................................................................................................... 19
Yazdır ................................................................................................................................................. 20

Yazdır ekranından dosya yazdırma veya ürün yazılımı güncelleştirme ............................. 21

3 Ayarlar ekranlarından ürünü yapılandırma

Aygıt Yapılandırma ............................................................................................................................. 24

Aygıt Yapılandırma ekranındaki menüleri kullanma .......................................................... 25

Tepsi Boyutları/Türleri ........................................................................................................................ 26
E-posta Sunucusu .............................................................................................................................. 27

Giden e-postayı yapılandırma ............................................................................................ 27
E-posta iade adresini yapılandırma ................................................................................... 28

Uyarı Abonelikleri ............................................................................................................................... 29

Uyarı Abonelikleri-kurulum ekranını bir ürünle kullanma .................................................. 30

Uyarı Eşikleri ...................................................................................................................................... 33
Otomatik Gönder ................................................................................................................................ 34

Otomatik Gönder özelliğini açmak için ............................................................................... 35

TRWW

iii

background image

Güvenlik ............................................................................................................................................. 36

HP Jetdirect Güvenlik Yapılandırma Sihirbazı .................................................................. 37
Aygıt Güvenlik Ayarları ...................................................................................................... 38
Sabit sürücü ve toplu depolama güvenlik ayarları ............................................................. 44
Güvenlik Ayarlarının Durumu ............................................................................................. 46

Diğer Bağlantıları Düzenle ................................................................................................................. 47

Bağlantı ekleme ................................................................................................................. 48
Bağlantı kaldırma ............................................................................................................... 48

Aygıt Bilgileri ....................................................................................................................................... 49
Dil ....................................................................................................................................................... 50
Tarih/Saat ........................................................................................................................................... 51

Tarih ve Saat-Gelişmiş ...................................................................................................... 51
Tarih ve Saat-ASS Ayarları ................................................................................................ 52

Uyku Zamanlaması ............................................................................................................................ 54

4 Ağ ekranlarından ağ işlemlerini yönetme

Genel Bakış ........................................................................................................................................ 56

5 Diğer Bağlantıları kaynak olarak kullanma

hp instant support ............................................................................................................................... 60

hp instant support nasıl çalışır ........................................................................................... 60
hp instant support sitesinden edinilen bilgiler .................................................................... 60

Sarf Malzemesi Alışverişi ................................................................................................................... 61
Ürün Desteği ...................................................................................................................................... 62
Nasıl Yapılacağını Göster .................................................................................................................. 63
Servis Sağlayıcım ve Servis Sözleşmem ........................................................................................... 64

Dizin ................................................................................................................................................................... 65

iv

TRWW

background image

Tablo listesi

Tablo 1-1 HP Katıştırılmış Web Sunucusu ......................................................................................................... 7
Tablo 2-1 Aygıt Durumu ................................................................................................................................... 10
Tablo 2-2 Yapılandırma Sayfası ....................................................................................................................... 11
Tablo 2-3 Sarf Malzemesi Durumu Sayfası ...................................................................................................... 13
Tablo 2-4 Olay Günlüğü Sayfası ...................................................................................................................... 14
Tablo 2-5 Kullanım Sayfası .............................................................................................................................. 17
Tablo 2-6 Yazdırma sayfası ............................................................................................................................. 20
Tablo 3-1 Aygıt Yapılandırma ........................................................................................................................... 24
Tablo 3-2 Tepsi Boyutları/Türleri ...................................................................................................................... 26
Tablo 3-3 E-posta Sunucusu ............................................................................................................................ 27
Tablo 3-4 Uyarı Abonelikleri ............................................................................................................................. 29
Tablo 3-5 Otomatik Gönder .............................................................................................................................. 34
Tablo 3-6 Güvenlik ........................................................................................................................................... 36
Tablo 3-7 Güvenlik Ayarlarını Yapılandır ......................................................................................................... 40
Tablo 3-8 Sabit Disk durumları ......................................................................................................................... 44
Tablo 3-9 Sabit disk yapılandırma seçenekleri ................................................................................................ 45
Tablo 3-10 Şifreli disk durumları ....................................................................................................................... 45
Tablo 3-11 Diğer Bağlantıları Düzenle ............................................................................................................. 47
Tablo 3-12 Dil ................................................................................................................................................... 50
Tablo 3-13 Tarih/Saat ....................................................................................................................................... 51
Tablo 3-14 Uyku Zamanlaması ........................................................................................................................ 54
Tablo 4-1 Ağ Ayarları ....................................................................................................................................... 56

TRWW

v

background image

vi

TRWW

background image

Şekil listesi

Şekil 1-1 Örnek HP EWS ekranı ........................................................................................................................ 7
Şekil 2-1 Aygıt Durumu ekranı ......................................................................................................................... 10
Şekil 2-2 Yapılandırma Sayfası ekranı ............................................................................................................. 11
Şekil 2-3 Sarf Malzemesi Durumu Sayfası ekranı ............................................................................................ 13
Şekil 2-4 Olay Günlüğü Sayfa ekranı ............................................................................................................... 14
Şekil 2-5 Kullanım Sayfası ekranı (1/3) ............................................................................................................ 15
Şekil 2-6 Kullanım Sayfası ekranı (2/3) ............................................................................................................ 16
Şekil 2-7 Kullanım Sayfası ekranı (3/3) ............................................................................................................ 16
Şekil 2-8 Aygıt Bilgileri ekranı ........................................................................................................................... 18
Şekil 2-9 Kontrol Paneli Görüntüsü ekranı ....................................................................................................... 19
Şekil 2-10 Yazdır ekranı ................................................................................................................................... 20
Şekil 3-1 Aygıt Yapılandırma ekranı ................................................................................................................. 24
Şekil 3-2 Tepsi Boyutları/Türleri ekranı ............................................................................................................ 26
Şekil 3-3 E-posta Sunucusu ekranı .................................................................................................................. 27
Şekil 3-4 Uyarı Abonelikleri ekranı ................................................................................................................... 29
Şekil 3-5 Uyarı Abonelikleri-kurulum ekranı ..................................................................................................... 30
Şekil 3-6 Uyarı Abonelikleri-kurulum-test ekranı .............................................................................................. 32
Şekil 3-7 Uyarı Eşikleri ekranı .......................................................................................................................... 33
Şekil 3-8 Otomatik Gönder ekranı .................................................................................................................... 34
Şekil 3-9 Güvenlik ekranı ................................................................................................................................. 36
Şekil 3-10 HP Jetdirect Güvenlik Yapılandırma Sihirbazı ............................................................................... 38
Şekil 3-11 Aygıt Güvenlik Ayarları ekranı (1/2) ................................................................................................ 39
Şekil 3-12 Aygıt Güvenlik Ayarları ekranı (2/2) ................................................................................................ 39
Şekil 3-13 Sabit Disk ve Yığın Depolama Güvenlik Ayarları ekranı ................................................................. 44
Şekil 3-14 Diğer Bağlantıları Düzenle ekranı ................................................................................................... 47
Şekil 3-15 Aygıt Bilgileri ekranı ......................................................................................................................... 49
Şekil 3-16 Dil ekranı ......................................................................................................................................... 50
Şekil 3-17 Tarih/Saat ekranı ............................................................................................................................. 51
Şekil 3-18 Tarih/Saat Biçimi ekranı .................................................................................................................. 52
Şekil 3-19 Tarih ve Saat-ASS Ayarları ekranı .................................................................................................. 52
Şekil 3-20 Uyku Zamanlaması ekranı .............................................................................................................. 54
Şekil 4-1 Ağ Ayarları ekranı .............................................................................................................................. 56
Şekil 5-1 Diğer Bağlantılar ekranı ..................................................................................................................... 59

TRWW

vii

background image

viii

TRWW

background image

1