HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Aygıt Bilgileri

background image

Aygıt Bilgileri

Aygıt için seçtiğiniz bir adı sağlamak, demirbaş numarası atamak ve şirket adını, aygıt hakkında
başvurulacak kişiyi ve aygıtın bulunduğu konumu yapılandırmak için Aygıt Bilgileri ekranını kullanın.
Aygıt adı, aygıt modeli ve seri numarası da bu ekranda görüntülenir.

Şekil 3-15

Aygıt Bilgileri ekranı

NOT:

Aygıt Bilgileri ekranında herhangi bir değişiklik yaparsanız, değişiklikleri kaydetmek için

Uygula'yı tıklatın.

Buraya yazılan bilgiler, Bilgi sekmesinden açılan Aygıt Bilgileri ekranında görüntülenir. Bilgiler ayrıca,
üründen gönderilen e-posta iletilerinde de görüntülenir. Bu bilgiler, gerekirse sarf malzemelerini
değiştirmek veya bir sorunu gidermek üzere ürünü bulmak için yararlıdır.

TRWW

Aygıt Bilgileri

49