HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Aygıt Yapılandırma

background image

Aygıt Yapılandırma

Aygıt bilgi sayfalarını yazdırmak ve aygıtı uzaktan yapılandırmak için Aygıt Yapılandırma ekranını
kullanın.

Bu ekrandaki menüler, aygıt kontrol panelinizde bulunan menülere benzer. Bazı aygıt kontrol paneli
menüleri HP EWS'de bulunmaz. Aygıtınızın desteklediği menüler hakkında ayrıntılı bilgi için aygıtınızla
birlikte gelen belgelere bakın.

Aşağıdaki şekil, tablo ve örnek yordamda bu ekranın nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Şekil 3-1

Aygıt Yapılandırma ekranı

1

2

3

Tablo 3-1

Aygıt Yapılandırma

Numara

Ekrandaki bölge

Bölgenin sağladığı bilgi ya da yetenek

1

HP EWS sekmeleri
ve menüleri

Daha fazla bilgi için bkz.

HP Katıştırılmış Web Sunucusunda gezinme sayfa 7

.

2

Menü Seç

Nasıl Yapılacağını Göster
menüsü

Yazıcı görevlerini gerçekleştirmek için adımlar
halinde yönergeler görüntüler.

Bilgi menüsü

Aygıt ve onun yapılandırması hakkında ayrıntılı
bilgiler sağlayan aygıt bilgileri sayfasını yazdırın.

Kağıt Kullanımı menüsü

Her tepside bulunan ortam türünü ayarlayın.

Sarf Malzemelerini Yönet

Sarf malzemesi azalma durumunu gösteren sarf
malzemesi düzeyini tanımlayın ve bu düzeye
ulaşıldığında ürünün yapacağı eylemi yapılandırın.

Aygıt Yapılandırma menüsü Aygıt davranışını etkilemek için aygıtı yapılandırın.

Örneğin baskı kalitesi ayarları veya hedef bölmeler
gibi aygıt özellik ayarlarını bu menüden
yapılandırabilirsiniz.

TANILAMA menüsü

Sorunları gidermek için kullanabileceğiniz aygıt
bilgileri alın.

3

Artı işareti (

)

Alt menüleri veya alt girişleri görmek için menünün yanındaki artı işaretini veya
menüyü tıklatın.

24

Bölüm 3 Ayarlar ekranlarından ürünü yapılandırma

TRWW