HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Tarih/Saat

background image

Tarih/Saat

Ürün saatini güncelleştirmek için Tarih/Saat ekranını kullanın. Aşağıdaki şekil ve tabloda bu ekranın
nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

Şekil 3-17

Tarih/Saat ekranı

1

2

3

4

Tablo 3-13

Tarih/Saat

Numara

Ekrandaki bölge

Bölgenin sağladığı bilgi ya da yetenek

1

HP EWS sekmeleri ve menüleri

Daha fazla bilgi için bkz.

HP Katıştırılmış Web Sunucusunda gezinme

sayfa 7

.

2

Güncel Tarih ve Güncel Saat

EWS açıldığında ürünün tarih ve saatini gösterir. İkisinden biri yanlışsa, BT
yöneticisi bilgileri ürünün kontrol panelinden veya bu HP EWS sayfasından
değiştirebilir.

3

Gelişmiş

Gelişmiş Tarih/Saat ayarlarını düzenleyebildiğiniz bir ekran açmak için bu
düğmeyi tıklatın.

4

NTS Ayarları

Ağ saat sunucusunu yapılandırmak için bu düğmeyi tıklatın.