HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Uyarı Abonelikleri

background image

Uyarı Abonelikleri

BT yöneticileri, Uyarı Abonelikleri ekranında ürünü e-posta mesajları yoluyla herkese sorun ve durum
uyarıları gönderecek şekilde ayarlayabilir. Bu işlev yapılandırıldığında sarf malzemeleri, kağıt yolu
durumu ve diğer servis ve öneri bilgileri ile ilgili uyarılar otomatik olarak tetiklenir. Her kişi özel uyarılar
alacak şekilde birden çok kişi uyarılar alabilir. Örneğin bir yönetici asistanı yazıcı kartuşu siparişi vermek
ve sıkışmaları gidermekten sorumlu olabilir ve toner azaldığında ya da sıkışma meydana geldiğinde
önceden uyarı alabilir. Benzer şekilde uzun ömürlü malzemelerle ilgili işlemleri, ürün bakımı yapma, ön
veya arka zımbalayıcıyı takma ve benzeri gereksinimler hakkında uyarılar alabilen bir dış servis
sağlayıcı tarafından yapılabilir.

NOT:

Sabit disk gibi bir kalıcı depolama aygıtı takıldığında, kullanıcılar, her birinde 20'ye kadar alıcı

olabilen dört farklı hedef listesi oluşturabilir. (Kalıcı depolama aygıtı yoksa, kullanıcı yalnızca dört e-
posta adresine uyarı gönderebilir.)

Aşağıdaki şekil, tablo ve yordamlarda hedefleri ve hedef listelerini düzenlemek, sınamak ve silmek için
bu ekranın nasıl kullanılacağı açıklanmaktadır.

NOT:

E-posta uyarılarının gönderilebilmesi için, giden e-postanın etkinleştirilmesi gerekir. Giden e-

postayı etkinleştirmek için bkz.

Giden e-postayı yapılandırma sayfa 27

.

Şekil 3-4

Uyarı Abonelikleri ekranı

1

2

3

4 5

6

Tablo 3-4

Uyarı Abonelikleri

Numara

Ekrandaki bölge

Bölgenin sağladığı bilgi ya da yetenek

1

HP EWS sekmeleri
ve menüleri

Daha fazla bilgi için bkz.

HP Katıştırılmış Web Sunucusunda gezinme sayfa 7

.

2

Hedef liste özeti

Her hedef için güncel seçimleri listeler. Liste Adı alanı yalnızca bir sabit disk takılı
olduğunda görüntülenir.

3

Düzenle

Hedefte veya hedef listede değişiklikler yapmak için bu düğmeyi tıklatın.

4

Sına

Hedefe veya hedef listeye sınama uyarısı göndermek için bu düğmeyi tıklatın.

5

Sil

Hedefi veya hedef listeyi silmek için bu düğmeyi tıklatın.

6

Yeni Hedef Listesi

Uyarılar için yeni hedef listesi ayarları tanımlamak üzere bu düğmeyi tıklatın.

TRWW

Uyarı Abonelikleri

29