HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - hp instant support sitesinden edinilen bilgiler

background image

hp instant support sitesinden edinilen bilgiler

hp instant support Web sitesi sorun giderme ve bakım için aşağıdaki araçları sağlar:

Ürün yazılımı ve yazılım güncelleştirmeleri.

Olay Günlüğü Sayfasında listelenen son olaylar için sorun giderme. Örneğin ürün, Olay
Günlüğü
'nde listelenen en son olay olarak bir sıkışmayı gösterebilir. hp instant support Web
sitesi olayı algılar ve sıkışma için sorun giderme bilgileri sağlar.

Destek paketleri.

Kullanım kılavuzları ve başlangıç kılavuzları gibi ürün belgeleri.

60

Bölüm 5 Diğer Bağlantıları kaynak olarak kullanma

TRWW