Довідка HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series

background image

Принтери HP LaserJet P3010 Series

Посібник користувача

Використання виробу
Керування виробом
Обслуговування виробу
Усунення несправностей

Додаткова інформація про виріб:
www.hp.com/support/ljp3010series

background image
background image

Принтери HP LaserJet P3010 Series

Посібник користувача

background image

Авторське право та ліцензія

© 2009 Copyright Hewlett-Packard
Development Company, L.P.

Заборонено відтворення, адаптація чи
переклад без попереднього письмового
дозволу, окрім випадків, дозволених
згідно законів про авторські права.

Подана у цьому посібнику інформація
може бути змінена без додаткових
повідомлень.

Усі гарантійні зобов'язання щодо товарів
та послуг НР викладено в положеннях
прямої гарантії, яка додається до цих
товарів та послуг. Жодна інформація, що
міститься у цьому документі, не може бути
витлумачена як така, що містить
додаткові гарантійні зобов'язання.
Компанія HP не несе відповідальності за
технічні помилки, пропуски або помилки
редагування, що можуть міститися у
цьому документі.

Номер виробу: CE524-90943

Edition 1, 4/2009

Перелік товарних знаків

Adobe

®

, Acrobat

®

і PostScript

®

є

зареєстрованим товарним знаком Adobe
Systems Incorporated.

Intel® Core™ - це торговий знак Intel
Corporation у США та інших країнах/
регіонах.

Java™ є товарним знаком корпорації Sun
Microsystems, Inc у США.

Microsoft®, Windows® та Windows®XP є
зареєстрованими у США товарними
знаками корпорації Microsoft Corporation.

Windows Vista® є зареєстрованим
товарним знаком або товарним знаком
корпорації Microsoft Corporation у
Сполучених Штатах та/або інших країнах/
регіонах.

UNIX

®

є зареєстрованим товарним

знаком The Open Group.

ENERGY STAR і знак ENERGY STAR є
зареєстрованими торговими марками у
США.

background image

Зміст

1 Основні функції виробу

Умовні позначення, використані в цьому посібнику користувача ................................................... 2
Порівняння виробів ............................................................................................................................. 3
Характеристики дял захисту довкілля .............................................................................................. 5
Характеристики виробу ...................................................................................................................... 6
Вигляд виробу ..................................................................................................................................... 8

Вигляд спереду .................................................................................................................. 8
Вигляд ззаду ....................................................................................................................... 9

2 Панель керування

Набір інструментів панелі керування .............................................................................................. 12
Використання меню панелі керування ............................................................................................ 14

Використання меню ......................................................................................................... 14

Show Me How (Підказка), меню ....................................................................................................... 15
Меню Retrieve Job (Виклик завдань) ............................................................................................... 16
Меню Information (Інформація) ........................................................................................................ 18
Меню Paper handling (Використання паперу) ................................................................................. 19
Меню Manage supplies (керування витратними матеріалами) ...................................................... 20
Меню Configure device (Налаштування пристрою) ........................................................................ 21

Printing (Друк) меню ......................................................................................................... 21

Підменю PCL .................................................................................................... 22

Меню Print Quality (Якість друку) ..................................................................................... 23
Меню System setup (Налаштування системи) ............................................................... 26
I/O (Вхід/вихід), меню ....................................................................................................... 31

Вбудовані меню Jetdirect та EIO <X> Jetdirect .............................................. 32

Меню Resets (Скидання налаштувань) .......................................................................... 40

Меню Diagnostics (Діагностика) ....................................................................................................... 42
Меню обслуговування ...................................................................................................................... 44

3 Програмне забезпечення для Windows

Підтримувані операційні системи для Windows ............................................................................. 46
Підтримувані драйвери принтерів для Windows ............................................................................ 47
HP Universal Print Driver (UPD) ........................................................................................................ 48

Режими встановлення UPD ............................................................................................. 48

UKWW

iii

background image

Вибір правильного драйвера принтера для Windows .................................................................... 49
Пріоритети налаштувань друку ....................................................................................................... 50
Зміна налаштувань драйвера принтера для Windows .................................................................. 51
Видалення програмного забезпечення для Windows .................................................................... 52
Підтримувані службові програми для Windows .............................................................................. 53

HP Web Jetadmin .............................................................................................................. 53
Вбудований веб-сервер ................................................................................................... 53
HP Easy Printer Care ........................................................................................................ 53

Програмне забезпечення для інших операційних систем ............................................................. 55

4 Використання виробу з системою Macintosh

Програмне забезпечення для Macintosh ........................................................................................ 58

Підтримувані операційні системи для Macintosh ........................................................... 58
Підтримувані драйвери принтера для Macintosh .......................................................... 58
Видалення програмного забезпечення з операційних систем Macintosh .................... 58
Пріоритети налаштувань друку для Macintosh .............................................................. 58
Зміна налаштувань драйвера принтера для Macintosh ................................................ 59
Програмне забезпечення для комп'ютерів Macintosh ................................................... 60

Службова програма HP Printer Utility ............................................................. 60

Запуск службової програми HP Printer Utility ................................ 60
Функції HP Printer Utility .................................................................. 60

Підтримувані службові програми для Macintosh ........................................................... 61

Вбудований веб-сервер .................................................................................. 61

Використання функцій драйвера принтера Macintosh ................................................................... 62

Створення та використання попередніх налаштувань друку для Macintosh ............... 62
Зміна розміру документів та друк на папері розміру, встановленого
користувачем .................................................................................................................... 62
Друк титульної сторінки ................................................................................................... 62
Використання водяних знаків .......................................................................................... 63
Друк кількох сторінок на одному аркуші для Macintosh ................................................ 63
Двосторонній друк сторінки (дуплексний друк) .............................................................. 64
Збереження завдань ........................................................................................................ 65
Використання меню Services (Послуги) ......................................................................... 65

5 Можливості підключення

USB-підключення .............................................................................................................................. 68
Конфігурація мережі ......................................................................................................................... 69

Підтримувані мережеві протоколи .................................................................................. 69
Конфігурація виробу в мережі ......................................................................................... 71

Перегляд або зміна мережевих параметрів .................................................. 71
Встановлення або зміна мережевого пароля ............................................... 71
Ручне налаштування параметрів IPv4 TCP/IP за допомогою панелі
керування ......................................................................................................... 72

iv

UKWW

background image

Ручне налаштування параметрів IPv6 TCP/IP за допомогою панелі
керування ......................................................................................................... 72
Вимкнення мережевих протоколів (додаткова функція) .............................. 73

Вимкнення протоколів IPX/SPX, AppleTalk або DLC/LLC ............ 73

Швидкість з'єднання і параметри двостороннього друку ............................. 73

6 Папір та носії друку

Використання паперу та носіїв ........................................................................................................ 76
Підтримувані розміри паперу та інших носіїв друку ....................................................................... 77
Нестандартні розміри паперу .......................................................................................................... 79
Підтримувані типи паперу та інших носіїв друку ............................................................................ 80
Ємність вхідних і вихідних лотків ..................................................................................................... 81
Вказівки з використання спеціального паперу та носіів ................................................................ 82
Завантаження лотків ........................................................................................................................ 83

Орієнтація паперу під час завантаження лотків ............................................................ 83
Завантаження лотка 1 .................................................................................................... 83
Завантаження лотка 2 або додаткового лотка на 500 аркушів .................................... 85

Налаштування лотків ....................................................................................................................... 89

Налаштування лотка під час завантаження паперу ...................................................... 89
Налаштування лотка відповідно до параметрів завдання друку ................................. 89
Налаштування лотка за допомогою меню Paper Handling (Використання
паперу) .............................................................................................................................. 90
Виберіть папір відповідно до джерела подавання, типу або розміру. ......................... 90

Джерело ........................................................................................................... 90
Тип і розмір ...................................................................................................... 90

Використання параметрів виходу паперу ...................................................................................... 92

Друк із використанням верхнього (стандартного) вихідного відсіку ............................. 92
Друк із використанням заднього вихідного відсіку ......................................................... 92

7 Використання функцій виробу

Економні параметри ......................................................................................................................... 96

EconoMode (Економний режим) ...................................................................................... 96
Затримка переходу у сплячий режим ............................................................................. 96

Встановлення затримки переходу у сплячий режим .................................... 96
Увімкнення або вимкнення сплячого режиму ................................................ 97

Час вмикання .................................................................................................................... 97

Встановлення годинника реального часу ...................................................... 97
Встановлення часу пробудження ................................................................... 98

Використання функцій збереження завдань .................................................................................. 99

Створення збереженого завдання .................................................................................. 99
Друк збереженого завдання .......................................................................................... 100
Видалення збереженого завдання ............................................................................... 100

Прямий друк з USB ......................................................................................................................... 102

UKWW

v

background image

8 Завдання друку

Скасування завдання друку ........................................................................................................... 104

Зупинка поточного завдання друку з панелі керування пристрою ............................. 104
Зупинка поточного завдання друку за допомогою програмного забезпечення ........ 104

Використовуйте функції драйвера принтера у Windows ............................................................. 105

Відкриття драйвера принтера ....................................................................................... 105
Використання ярликів швидкого виклику друку ........................................................... 105
Налаштування параметрів паперу і якості друку ......................................................... 105
Налаштування ефектів документа ............................................................................... 106
Налаштування параметрів кінцевої обробки документів ............................................ 107
Налаштування параметрів збереження завдань ......................................................... 108
Отримання інформації про технічну підтримку і стан виробу ..................................... 109
Налаштування розширених можливостей друку ......................................................... 109

9 Керування і техобслуговування виробу

Друк інформаційних сторінок та сторінок підказки ....................................................................... 112
Використання програмного забезпечення HP Easy Printer Care ............................................... 114

Відкривання програми HP Easy Printer Care ................................................................ 114
Розділи програмного забезпечення HP Easy Printer Care .......................................... 114

Використання вбудованого веб-сервера ...................................................................................... 117

Як відкрити вбудований веб-сервер за допомогою мережевого з'єднання .............. 117
Розділи вбудованого веб-сервера ................................................................................ 118

Використання програмного забезпечення HP Web Jetadmin ...................................................... 121
Використання функцій безпеки ...................................................................................................... 122

IP Security ....................................................................................................................... 122
Захист вбудованого веб-сервера ................................................................................. 122
Захищене стирання диска ............................................................................................. 122

Дані, що підпадають під дію вимоги ............................................................. 123
Додаткова інформація ................................................................................... 123

Жорсткі диски з можливістю шифрування HP Encrypted High Performance .............. 123
Гніздо інтеграції обладнання ......................................................................................... 124
Встановлення параметрів безпеки для збережених завдань .................................... 124
Блокування меню панелі керування ............................................................................. 124
Блокування механізму форматування ......................................................................... 125

Керування витратними матеріалами ............................................................................................ 126

Зберігання картриджів ................................................................................................... 126
Політика компанії HP щодо картриджів сторонніх виробників ................................... 126
гаряча лінія НР та веб-сторінка для повідомлення про підробки ............................... 126
Ресурс використання витратних матеріалів ................................................................ 126

Заміна витратних матеріалів та деталей ...................................................................................... 127

Вказівки щодо заміни витратних матеріалів ................................................................ 127
Заміна друкуючих картриджів ....................................................................................... 127

Встановлення пам'яті, внутрішніх пристроїв USB і зовнішніх вхідних/вихідних карт ................ 131

vi

UKWW

background image

Огляд ............................................................................................................................... 131
Встановлення пам'яті ..................................................................................................... 131

Встановлення пам'яті виробу ....................................................................... 131

Перевірка якості встановлення модуля DIMM ............................................................. 136
Збереження ресурсів (постійних ресурсів) .................................................................. 136
Вмикання пам'яті для Windows ..................................................................................... 137
Встановлення внутрішніх пристроїв USB .................................................................... 137
Встановлення карток EIO .............................................................................................. 140

Очищення виробу ........................................................................................................................... 143

Очищення поверхні ........................................................................................................ 143
Очищення тракту паперу ............................................................................................... 143

Оновлення вбудованого програмного забезпечення .................................................................. 144

Визначення версії наявного вбудованого програмного забезпечення ...................... 144
Завантаження нового внутрішнього програмного забезпечення з веб-сайту HP ..... 144
Перенесення нового вбудованого програмного забезпечення на виріб ................... 144

Для оновлення вбудованого програмного забезпечення скористайтеся
флеш виконуючим файлом .......................................................................... 145
Використання FTP для завантаження внутрішнього програмного
забезпечення через браузер ........................................................................ 145
Використання FTP для оновлення вбудованого програмного
забезпечення по мережі ............................................................................... 146
Використання програми HP Web Jetadmin для оновлення вбудованого
програмного забезпечення ........................................................................... 146
Використання команд Microsoft Windows для оновлення вбудованого
програмного забезпечення ........................................................................... 147

Оновлення вбудованого програмного забезпечення HP Jetdirect ............................. 147

10 Вирішення проблем

Вирішення основних проблем ....................................................................................................... 150

Контрольний список з усунення несправностей .......................................................... 150
Фактори, що впливають на продуктивність пристрою ................................................. 151

Відновлення заводських параметрів ............................................................................................. 152
Розуміння повідомлень на панелі керування ............................................................................... 153

Типи повідомлень панелі керування ............................................................................ 153
Повідомлення панелі керування ................................................................................... 153

Застрягання ..................................................................................................................................... 171

Основні причини застрягання ....................................................................................... 171
Усунення застрягань ...................................................................................................... 172

Усунення застрягань із лотка 1 .................................................................... 172
Усунення застрягань із лотка 2 або з додаткового лотка на 500
аркушів ........................................................................................................... 173
Усунення застрягань з області верхньої кришки ......................................... 176
Усунення застрягань з області задньої кришки й термофіксатора ............ 178
Усунення застрягань у пристрої двостороннього друку ............................. 181

UKWW

vii

background image

Відновлення після застрягання ..................................................................................... 185

Питання використання паперу ....................................................................................................... 186

Подача кількох аркушів носія у виріб ........................................................................... 186
Завантажено сторінку невідповідного розміру ............................................................ 186
Виріб тягне папір із невідповідного лотка .................................................................... 187
Не виконується автоматична подача паперу ............................................................... 187
Папір не подається з лотка 2, 3 або 4 .......................................................................... 187
Прозорі плівки та глянцевий папір не подаються ........................................................ 188
Конверти застрягають, або їх подача у виріб неможлива .......................................... 189
Папір видруковується скрученим або зі складками ..................................................... 189
Виріб не виконує дуплексного друку, або виконує його неправильно ....................... 190

Вирішення проблем щодо якості друку ......................................................................................... 191

Проблеми із якістю друку, пов'язані з папером ........................................................... 191
Проблеми із якістю друку, пов'язані із середовищем використання виробу ............. 191
Проблеми із якістю друку, пов'язані із виникненням застрягань ................................ 191
Приклади дефектів зображення ................................................................................... 192
Лінійка для вимірювання відстані між повторюваними дефектами ........................... 198

Вирішення проблем, пов'язаних з друком .................................................................................... 199
Вирішення проблем зв'язку ............................................................................................................ 200

Вирішення проблем прямого під'єднання .................................................................... 200
Вирішення проблем мережі ........................................................................................... 200

Усунення проблем щодо прямого друку з USB ............................................................................ 202
Несправності програмного забезпечення пристрою .................................................................... 204
Вирішення типових проблем, що можуть виникати в системах Windows ................................. 205
Вирішення поширених проблем із Macintosh ............................................................................... 206

Додаток A Витратні матеріали та комплектуючі

Замовлення деталей, аксесуарів та витратних матеріалів ......................................................... 210
Номери частин ................................................................................................................................ 211

Компоненти для використання паперу ......................................................................... 211
Картриджі ........................................................................................................................ 211
Пам'ять ............................................................................................................................ 211
Кабелі та інтерфейси ..................................................................................................... 212

Додаток B Обслуговування та технічна підтримка

Положення обмеженої гарантії Hewlett-Packard .......................................................................... 214
Гарантійна програма HP Premium Protection Warranty: Положення обмеженої гарантії на
картриджі LaserJet .......................................................................................................................... 216
Ліцензійна угода з кінцевим користувачем ................................................................................... 217
Гарантійне обслуговування і самостійна заміна деталей ........................................................... 220
Підтримка користувачів .................................................................................................................. 221
Повторне пакування виробу .......................................................................................................... 222
Форма з інформацією про обслуговування .................................................................................. 223

viii

UKWW

background image

Додаток C Специфікації

Фізичні характеристики .................................................................................................................. 226
Споживання електроенергії, електротехнічні характеристики та акустична емісія ................... 227
Робоче середовище ....................................................................................................................... 228

Додаток D Регламентуюча документація

Нормативні положення Федеральної Комісії Зв'язку (FCC) ........................................................ 230
Програма керування впливом пристрою на навколишнє середовище ...................................... 231

Захист довкілля .............................................................................................................. 231
Створення озону ............................................................................................................ 231
Енергоспоживання ......................................................................................................... 231
Споживання тонеру ........................................................................................................ 231
Використання паперу ..................................................................................................... 231
Пластмаси ...................................................................................................................... 231
витратні матеріали для HP LaserJet ............................................................................. 231
Інструкції з повернення і переробки ............................................................................. 232

Сполучені Штати та Пуерто-Ріко .................................................................. 232

Повернення кількох елементів (більше, ніж одного
картриджа) ..................................................................................... 232
Повернення одного картриджа .................................................... 232
Відправка ....................................................................................... 232

Повернення ресурсів за межами США ........................................................ 233

Папір ............................................................................................................................... 233
Обмеження матеріалів .................................................................................................. 233
Утилізація зношеного обладнання користувачами у приватних господарствах
країн/регіонів ЄС ............................................................................................................ 234
Хімічні речовини ............................................................................................................. 234
Специфікації з техніки безпеки матеріалів (MSDS) ..................................................... 234
Отримання докладнішої інформації ............................................................................. 234

Заява про відповідність .................................................................................................................. 235
Заява про безпеку .......................................................................................................................... 236

Безпека лазерів .............................................................................................................. 236
Нормативні положення декларації про відповідність, Канада .................................... 236
Заява про відповідність стандартам добровільного контрольного комітету з
інтерференції (Японія) ................................................................................................... 236
Заява про кабель живлення (Японія) ........................................................................... 236
Припис EMC щодо використання пристроїв (Корея) ................................................... 236
Заява про лазери, Фінляндія ......................................................................................... 236
Таблиця речовин (Китай) .............................................................................................. 238

Покажчик ......................................................................................................................................................... 239

UKWW

ix

background image

x

UKWW

background image

1