HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Використання водяних знаків

background image

Використання водяних знаків

Водяний знак - це повідомлення типу “Конфіденційно”, яке друкується на фоні кожної сторінки
документа.

1.

В меню File (Файл) натисніть Print (Друк).

2.

Відкрийте меню Watermarks (Водяні знаки).

3.

Навпроти параметра Mode (Режим) виберіть тип водяного знаку, який слід використовувати.
Виберіть Watermark (Водяний знак), щоб надрукувати напівпрозоре повідомлення. Виберіть
Overlay (Перекрити), щоб надрукувати непрозоре повідомлення.

4.

Навпроти параметра Pages (Сторінки) вкажіть, чи друкувати водяний знак на усіх сторінках
чи лише на першій.

5.

Навпроти параметра Text (Текст) виберіть одне зі стандартних повідомлень або натисніть
Custom (Власний) та введіть повідомлення у вікні.

6.

Налаштуйте решту параметрів.