HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Використання меню Services (Послуги)

background image

Використання меню Services (Послуги)

Якщо пристрій під'єднано до мережі, скористатйтеся меню Services (Послуги), щоб отримати
доступ до інформації про пристрій та витратні матеріали.

1.

В меню File (Файл) клацніть Print (Друк).

2.

Відкрийте меню Services (Послуги).

3.

Щоб відкрити вбудований веб-сервер і здійснити технічне обслуговування, виконайте
наступні дії:

a.

Виберіть Device Maintenance (Технічне обслуговування пристрою).

b.

Виберіть завдання у розкривному списку.

c.

Клацніть Launch (Запустити).

4.

Щоб перейти до різних веб-вузлів підтримки для цього пристрою, виконайте наступні дії:

a.

Виберіть Services on the Web (Веб-послуги).

b.

Виберіть Internet Services (Інтернет-послуги), а потім варіант з розкривного списку.

c.

Клацніть Go! (Перейти!).

UKWW

Використання функцій драйвера принтера Macintosh

65

background image

66

Розділ 4 Використання виробу з системою Macintosh

UKWW

background image

5