HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Друк титульної сторінки

background image

Друк титульної сторінки

Можна надрукувати окрему титульну сторінку для документа, яка міститиме повідомлення
(наприклад “Конфіденційно”).

1.

В меню File (Файл) клацніть Print (Друк).

2.

Виберіть драйвер.

62

Розділ 4 Використання виробу з системою Macintosh

UKWW

background image

3.

Відкрийте меню Cover Page (Титульна сторінка) і вкажіть, коли друкувати титульну сторінку:
Before Document (Перед документом) чи After Document (Після документу).

4.

У меню Cover Page Type (Тип титульної сторінки) виберіть повідомлення, яке слід
надрукувати на титульній сторінці.

ПРИМІТКА.

Щоб надрукувати порожню титульну сторінку, виберіть значення Standard

(Стандартна) для параметра Cover Page Type (Тип титульної сторінки).