HP LaserJet Enterprise P3015 Printer series - Пріоритети налаштувань друку для Macintosh

background image

Пріоритети налаштувань друку для Macintosh

Зміни до налаштувань друку мають свої пріоритети, залежно від того, де їх внесено:

58

Розділ 4 Використання виробу з системою Macintosh

UKWW

background image

ПРИМІТКА.

Назви команд і вікон діалогів можуть різнитися залежно від програми.

Вікно діалогу Page Setup (Параметри сторінки): Щоб відкрити це вікно, у меню File (Файл)
прикладної програми виберіть Page Setup (Параметри сторінки) або подібну команду.
Параметри, змінені тут, можуть мати найвищий пріоритет і переважати налаштування,
зроблені будь-де в іншому місці.

Вікно діалогу Print (Друк): Щоб відкрити це вікно, у меню File (Файл) прикладної програми
виберіть Print (Друк), Print Setup (Параметри друку) або подібну команду. Налаштування,
змінені у вікні діалогу Print (Друк), мають нижчий пріоритет і не переважають налаштувань,
зроблених у вікні діалогу Page Setup (Параметри сторінки).

Стандартні налаштування драйвера принтера: Стандартні налаштування драйвера
принтера визначають, які налаштування використовувати для всіх завдань друку, якщо у
вікнах діалогу Page Setup (Параметри сторінки), Print (Друк), чи Printer Properties
(Властивості принтера) не внесено жодних змін.

Налаштування з панелі керування принтера: Зміни, внесені з панелі керування принтера,
мають нижчий пріоритет, ніж зміни, зроблені будь-де в іншому місці.